BŪVNIECĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI, TO PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
1.seminārs
Kontakti

Tuvākie semināri


24.08.2018
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana
30.08.2018
Atklāta konkursa norise e-konkursa vidē iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm
07.09.2018.
EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām
14.09.2018.
No idejas atlases līdz līgumam: metu konkursa organizēšana un sarunu procedūra
21.09.2018
Iepirkumu procedūru posmi un vērtēšanas kritēriji būvniecības projektu īstenošanā
27.09.2018.
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem
04.10.2018.
Iepirkumu veikšana Eiropas Savienības fondu projektos
08.11.2018.
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
22.11.2018.
Elektroniskais iepirkums – rīcības brīvība starp likumu un praksi

Visi semināri