BŪVNIECĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI, TO PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
1.seminārs
Kontakti

Tuvākie semināri


05.10.2017.
Rezultātu paziņošana
(lēmuma saturs un apjoms, protokoli, ziņojumi, atzinumi, lēmuma pamatojums).
Lēmuma pārsūdzēšanas iespējas.
13.10.2017.
Zaļais publiskais iepirkums,realizējot pārtikas produktu iepirkumus
26.10.2017.
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi
02.11.2017.
Publiskais iepirkums praksē - būvniecības projektu īstenošanas izaicinājumi
30.11.2017
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Visi semināri