70. seminārs


Līguma izpildes drošības nodrošināšana – prasības, pierādījumi, prakse

2017.gada 7.decembrī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:
Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ne pārāk bieži lauž iepirkuma līgumus ar piegādātājiem, taču tas nenozīmē, ka līgumu izpildes problēmas nepastāv. Lielākoties vienīgais piegādātāja saistību pastiprināšanas līdzeklis ir līgumsods, kam saskaņā ar Latvijas tiesisko regulējumu ir noteikts maksimālais apmērs, līdz ar to šis līdzeklis netiek vērtēts kā īpaši efektīvs. Šī iemesla pēc lielāka uzmanība būtu jāpievērš piegādātāju izpētei iepirkuma stadijā un prasību izvirzīšanai piegāžu un pakalpojumu drošības nodrošināšanai, kā piegāžu ķēžu un sadarbības partneru izpētei. Piegādātājiem šādās situācijās ir jāmāk izvērtēt savi sadarbības partneri un jāparedz reāli risku mazināšanas pasākumi.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā ir dotas norādes par to, ar kādiem paņēmieniem pasūtītājs var pārliecināties par piegādātāja spēju nodrošināt līguma izpildi, taču Latvijas praksē tie tiek piemēroti reti, kaut gan citu Eiropas valstu pieredze rāda, ka līguma izpildes drošības prasību izvirzīšana un novērtēšana ir būtisks instruments, kas samazina pasūtītāja risku. Minētajā likumā iekļautie instrumenti ir izmantojami arī Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma iepirkuma gadījumā, t.sk. kontekstā ar tehnisko un profesionālo spēju pārbaudi.

Dalība seminārā Jums sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas prasības izvirzīt līguma izpildes drošības un kvalitātes nodrošināšanai? Kādus pierādījumus prasīt un kādus pierādījumus sniegt?
  • Kā novērtēt piegādātāja ilgtspēju un piegādes ķēdes drošību? Kā ieraudzīt riskus?
  • Kā nodrošināt, lai krīzes situācijās tiktu veiktas būtiskas piegādes un nodrošināti pakalpojumi?
  • Kāda ir citu valstu pasūtītāju prakse tradicionālajos un drošības jomas iepirkumos?

Par semināra vadītāju:

Līga Neilande jau vairāk kā 10 gadus lasa lekcijas un vada seminārus par publiskās un privātās partnerības, iepirkumu un projektu vadības jautājumiem, tāpat semināra vadītāja ir lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un augstskolā “RISEBA”.

Līga Neilandei ir praktiskā darba pieredze publiskajos iepirkumos gan no piegādātāja, gan pasūtītāja perspektīvas, kā arī konsultējot pasūtītājus un piegādātājus publisko iepirkumu jautājumos, tostarp vairākus gadus strādājot Finanšu ministrijā, eksperte ir piedalījusies iepirkuma politikas veidošanā un jaunā publisko iepirkumu regulējuma izstrādē. Šobrīd eksperte ir pievērsusies aizsardzības jomas iepirkumu jautājumiem un to izpētei privātajā sektorā.

Pieteikšanās semināram ir beigusies.
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Mērķauditorija: Iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

Visi semināri