71. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM


E-konkursu praktiskie aspekti

2017.gada 14.decembrī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:
Publisko iepirkumu likuma 39.pants paredz, ka pasūtītājs iepirkumos paredz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu. Līdzīga prasība ir arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Šīs normas īstenošanai pašlaik var izmantot tikai Elektronisko iepirkumu sistēmu.
Iepirkumu veikšana elektroniskajā vidē prasa līdzšinējas prakses pārskatīšanu, jo e-iepirkumu sistēmu izmantošana sniedz iepirkumu organizētājiem jaunas iespējas, bet vienlaikus arī saistās ar jaunajiem izaicinājumi un riskiem.
Lai iepirkumu procedūras realizētos ātri un sekmīgi, kā arī lai mazinātos kļūdas, riski un resursu patēriņš semināra laikā tiek piedāvāts labākas prakses apkopojums, kā arī biežāk pieļauto kļūdu apkopojums komplekta ar ieteicamas rīcības skaidrojumiem.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kāpēc e-iepirkumi ir svarīgi?
  • Kad to piemērošana ir obligāta un kādos gadījumos var turpināt līdzšinējo (papīrformāta) praksi?
  • Kādas ir sistēmas iespējas? Kādu sistēmas funkcionalitātes daļu obligāti jāizmanto?
  • Kādas ir biežāk konstatētās problēmas?
  • Kādi praktiski paņēmieni būtu ieteicami?
  • Kā izmantot sistēmu minimāli mainot līdzšinējo praksi?

Par semināra vadītāju:

Oļegs Fiļipovičs – VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors.

Pieteikšanās: līdz 2017.gada 30.novembrim, plkst. 15.00 uz e-pastu: seminari@iepirkumi.lv
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumus speciālistiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri