80. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā

2018.gada 13.aprīlī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Jau gandrīz piecus gadus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 166.21–166.25 pantā ir paredzēta administratīvā atbildība par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, kas pieļauti, neievērojot Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma normas.

Administratīvo pārkāpumu procesu šajā jomā veic Iepirkumu uzraudzības birojs, kas gan izskata administratīvo pārkāpumu lietas, gan veic resoriskās pārbaudes ziņu iegūšanai par iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem. Pie administratīvās atbildības var tikt sauktas pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru un to pārstāvju atbildīgās personas (atkarībā no izdarītā pārkāpuma): iepirkuma komisiju locekļi, koncesijas procedūras komisiju locekļi, valdes locekļi, priekšsēdētāji, vadītāji, izpilddirektori u.c.
Seminārā tiks analizēts LAPK 166.21–166.25 pantā ietvertais normatīvais regulējums un doti piemēri pārkāpumiem un ieteikumi, kā šādus pārkāpumus nepieļaut. Tiks arī sniegts ieskats administratīvā pārkāpuma lietvedības norises kārtībā un piemēroto sodu izpildes procesā.

Dalība seminārā Jums sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kam un par kādiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā var tikt piemērota administratīvā atbildība? Prakses piemēri.
  • Kā plānot un veikt iepirkumus, lai nepieļautu kļūdas pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru un to pārstāvju atbildīgo personu rīcībā?
  • Kā notiek administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana un piemēroto sodu izpilde?
  • Kā Iepirkumu uzraudzības biroju var informēt par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā?

Par semināra vadītāju:

Arita Ūdre ir vairāk nekā 10 gadu darba pieredze Iepirkumu uzraudzības birojā, šobrīd viņa ir Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore. Jau vairākus gadus aktīvi piedalās normatīvo aktu izstrādē publisko iepirkumu jomā un vada apmācības pasūtītājiem un piegādātājiem par dažādiem publisko iepirkumu jautājumiem. Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, vēlāk Banku augstskolā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju un 2016.gadā ieguvusi maģistra grādu Romas universitātes Tor Vergata starptautiskā maģistra studiju programmā „Publisko iepirkumu vadība”.

Pieteikšanās: līdz 2018.gada 6.aprīlim, plkst. 15.00 uz e-pastu: seminari@iepirkumi.lv
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Mērķauditorija: Iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri