82. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Piegādātāja iespējas, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

2018.gada 27.aprīli 10:00-14:00

Publisko iepirkumu normatīvie akti paredz iepirkumu veikšanai izmantot gan Elektroniskās iepirkumu sistēmas obligāto katalogu, gan e-konkursa vidi. Lai iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmā ir jāievēro priekšnosacījumi, par kuriem tiks sniegts detalizēts ieskats, kas palīdzēs piegādātājiem gan reģistrācijas procesā, gan piedāvājumu iesniegšanas procesā. Semināra laikā tiks izskaidroti arī Vispārīgās vienošanās nosacījumi, kas jāievēro piegādātājiem, darbojoties e-pasūtījumu sistēmā (ar e-katalogiem).

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • E-iepirkumu piemērošanas nepieciešamība,
  • Reģistrēšanās EIS nosacījumi un kārtība,
  • Lietotāju lomas e-pasūtījumu vidē, to darbību loks,
  • Kā kļūt par piegādātāju E-pasūtījumu (katalogu) vidē,
  • Darījumu apstiprināšanas vai noraidīšanas principi, atliktie grozi,
  • Piegādātāju tiesības un pienākumi, darbojoties e-pasūtījumu vidē,
  • Lietotāju lomas piegādātājiem e-konkursu vidē, to darbību loks,
  • Iepirkumu dokumentu pieejamība un to sagatavošanas principu nozīme, gatavojot piedāvājumu,
  • Iepirkuma process e-konkursu vidē, piegādātāju iespējas darboties tajā,
  • Iepirkuma plāna pieejamība EIS.

Par semināra vadītāju:

Astra Bērziņa – Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.
Kopš 2012.gada strādā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elektronisko iepirkumu departamentā kā vecākā konsultante un kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja. Pirms tam 10 gadus ir strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā. Seminārus vadot var dalīties pieredzē ne tikai ar zināšanām par Publiskā iepirkumu likuma piemērošanu, bet arī ar pieredzi praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē, sekojot veikto piegāžu kvalitātei.

Pieteikšanās: līdz 2018.gada 20. aprīlim, plkst. 15.00 uz e-pastu: seminari@iepirkumi.lv
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Mērķauditorija: Iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri