85. seminārs

EIS e-konkursu izmantošanas aktualitātes

2018.gada 25.maijā 10:00-13:30

Publisko iepirkumu likuma 39.pants paredz, ka pasūtītājs iepirkumos paredz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu. Sākot ar šā gada 1.aprīlī šīs nosacījums ir attiecināms uz visiem preču un pakalpojumu iepirkumiem, kuru paredzama līgumcena ir virs 42 000 EUR.

Līdzīga prasība ir arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Šīs normas īstenošanai pašlaik var izmantot tikai Elektronisko iepirkumu sistēmu, kuras izmantošanu reglamentē Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi, kuriem 2018.gada 17.aprīlī stājās spēkā jaunie grozījumi.

Iepirkumu veikšana elektroniskajā vidē prasa līdzšinējas prakses pārskatīšanu, jo e-iepirkumu sistēmu izmantošana sniedz iepirkumu organizētājiem jaunas iespējas, bet vienlaikus arī saistās ar jaunajiem izaicinājumi un riskiem.

Lai iepirkumu procedūras realizētos ātri un sekmīgi, kā arī lai mazinātos kļūdas, riski un resursu patēriņš semināra laikā tiek piedāvāts labākas prakses apkopojums, kā arī biežāk pieļauto kļūdu apkopojums komplekta ar ieteicamas rīcības skaidrojumiem.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Normatīvās bāzes izmaiņu aktualitātes,
  • Reģistrēšanās EIS nosacījumi un kārtība,
  • Lietotāju lomas piegādātājiem e-konkursu vidē, to darbību loks,
  • Piedāvājumu iesniegšanas kārtība un riski;
  • Pasūtītāja darbības EIS e-konkursu vidē (šā brīža programma minimums, kā arī citu noderīgo funkciju izmantošanas ieteikumi, kas vienkāršo pāreju uz e-vidi)
  • ES pēdējo aktivitāšu apkopojums e-iepirkumu jomā

Par semināra vadītāju:

Oļegs Fiļipovičs–VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors.

Pieteikšanās semināram beigusies.

Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Mērķauditorija: Iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

Visi semināri