Kontakti

Tuvākie semināri un vebināri


14.07.2020
Darba laiks - LR Darba likuma regulējums, elastīgais darbs, attālinātais darbs, tendences Eiropā, COVID 19 ieviestās korekcijas

Vebinārs
16.07.2020
Personāla atlase, galvenās tendences 21.gadsimtā, attālinātā personāla atlase

Vebinārs
23.07.2020
Latvijas komersanta dalība ārvalstu iepirkumos un ārvalstu komersanta dalība iepirkumos Latvijā

Vebinārs
20.08.2020
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

Vebinārs
27.08.2020
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana

Vebinārs

Visi semināri un vebināri