Iepirkumi akadēmija
88. vebinārs
82. vebinārs
Praktikums piegadatajiem
87. vebinārs
91. vebinārs

Septembris 2021

09.09.2021
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
16.09.2021
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

Vebinārs
21.-22.09.2021
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse

Praktikums
24.09.2021
Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi (budžeta iestādēm)

Vebinārs
30.09.2021
Kas jāzina par administratīvo atbildību publisko iepirkumu jomā?

Vebinārs

Oktobris 2021

07.10.2021
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji (regulējums, IUB un tiesu prakse)

Vebinārs

Novembris 2021

04.11.2021
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Vebinārs

Decembris 2021

02.12.2021
Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos

Vebinārs

Visi semināri un vebināri