Kontakti

Tuvākie semināri un vebināri


06.08.2020
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)

Vebinārs
20.08.2020
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

Vebinārs
27.08.2020
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana

Vebinārs
24.09.2020
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Vebinārs
12.11.2020
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

Vebinārs

Visi semināri un vebināri