46.vebinārs
Apmācību abonements
Kontakti

Praktiskās apmācības piegādātājiem


Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse

Seminārs

Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse

Seminārs

Janvāris 2021

26.01.2021
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)

Vebinārs
28.01.2021
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

Vebinārs
29.01.2021
Iekšējā kontroles sistēma - procesu analīze un finanšu vadība

Vebinārs

Februāris 2021

04.02.2021
Kā definēt prasības e-formā iesniedzamajiem iepirkumu dokumentiem un organanizēt tālako darbību ar tiem?

Vebinārs
12.02.2021
Labbūtības (well-being) nozīme darba vidē

Vebinārs
18.02.2021
Nesamērīgas un nepamatotas prasības publiskajos iepirkumos, to apstrīdēšana un efektīva savu interešu aizsardzība līdz piedāvājuma iesniegšanai un pēc tam

Vebinārs
23.02.2021
Kvalitatīva apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšana

Vebinārs
25.02.2021
Mazais iepirkums un Elektronisko iepirkumu sistēma

Vebinārs

Marts 2021

04.03.2021
Jaunā realitāte – elektroniskie dokumenti un paraksti. Praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem.

Vebinārs
11.03.2021
Piegādātāju kvalifikācija iepirkumos

Vebinārs
18.03.2021
EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā (pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
19.03.2021
Personāla lietvedības aktualitātes 2021

Vebinārs
25.03.2021
Tehniskās specifikācijas dažādu iepirkuma procedūru ietvaros – sastādīšana un vērtēšana

Vebinārs

Aprīlis 2021

09.04.2021
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros
(pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
15.04.2021
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Vebinārs
22.04.2021
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

Vebinārs
23.04.2021
Psiholoģiskie aspekti un pamatprincipi lietišķajā vidē

Vebinārs

Maijs 2021

20.05.2021
Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos

Vebinārs
27.05.2021
ES finansējumu saņēmēju, kas nav PIL un SPSIL subjekti, iepirkumu organizēšanas kārtība, praktiskie ieteikumi to īstenošanai, samazinot iespējamās finanšu korekcijas riskus

Vebinārs

Jūnijs 2021

03.06.2021
Par drosmi izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēles radošā darbnīca.

Vebinārs
10.06.2021
Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi

Vebinārs
Jūnijs 2021
Praktisks skatījums par Eiropas Savienības Tiesas 2019. un 2020. gada spriedumiem un Augstākās tiesas svarīgākajiem pēdējo gadu nolēmumiem publiskajos iepirkumos

Vebinārs

Visi semināri un vebināri