Kontakti

Praktiskās apmācības piegādātājiem


Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse

Seminārs

Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse

Seminārs

Tuvākie vebināri

08.12.2020
Amata aprakstu izstrādes galvenās tendences, tipveida kļūdas.
Darba snieguma vadība un novērtēšana.

Vebinārs
10.12.2020
Karteļa riski publiskajā iepirkumā

Vebinārs
15.12.2020
Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas praktiskie aspekti

Vebinārs

Janvāris 2021

14.01.2021
Iepirkumu organizēšana un praktiskā pieredze ERAF projektu ietvaros

Vebinārs
15.01.2021
Aktualitātes darba tiesisko attiecību vadībā 2021

Vebinārs
20.01.2021
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Vebinārs
26.01.2021
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)

Vebinārs
28.01.2021
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

Vebinārs
29.01.2021
Iekšējā kontroles sistēma - procesu analīze un finanšu vadība

Vebinārs

Februāris 2021

04.02.2021
Kā definēt prasības e-formā iesniedzamajiem iepirkumu dokumentiem un organanizēt tālako darbību ar tiem?

Vebinārs
12.02.2021
Labbūtības (well-being) nozīme darba vidē

Vebinārs
25.02.2021
Mazais iepirkums un EIS plāns

Vebinārs
2021. gada februāris
Nesamērīgas un nepamatotas prasības publiskajos iepirkumos, to apstrīdēšana un efektīva savu interešu aizsardzība līdz piedāvājuma iesniegšanai un pēc tam

Vebinārs

Marts 2021

04.03.2021
Jaunā realitāte – elektroniskie dokumenti un paraksti. Praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem.

Vebinārs
11.03.2021
Piegādātāju kvalifikācija iepirkumos

Vebinārs
18.03.2021
EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā (pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
19.03.2021
Personāla lietvedības aktualitātes 2021

Vebinārs
2021. gada marts
Praktisks skatījums par Eiropas Savienības Tiesas 2019.un 2020. gada spriedumiem un Augstākās tiesas svarīgākajiem pēdējo gadu nolēmumiem publiskajos iepirkumos

Vebinārs
25.03.2021
Tehniskās specifikācijas dažādu iepirkuma procedūru ietvaros – sastādīšana un vērtēšana

Vebinārs

Aprīlis 2021

09.04.2021
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros
(pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
15.04.2021
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Vebinārs
22.04.2021
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

Vebinārs
23.04.2021
Psiholoģiskie aspekti un pamatprincipi lietišķajā vidē

Vebinārs

Visi semināri un vebināri