Praktikums pasutitajiem-08
Praktikums piegadatajiem
Kontakti

Jūlijs 2021

29.07.2021
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem bez priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs

Augusts 2021

10.-11.08.2021
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse

Praktikums
12.08.2021
Piegādātāju atlases prasības, balstīšanās uz citas personas iespējām iepirkumos

Vebinārs
17.-18.08.2021
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse

Praktikums
26.08.2021
Grozījumi Darba likumā, aktualitātes personāllietvedībā un darba tiesisko attiecību vadībā

Vebinārs
27.08.2021
Aktualitātes pārtikas iepirkumu jomā

Seminārs

Septembris 2021

09.09.2021
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
16.09.2021
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

Vebinārs
24.09.2021
Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi (budžeta iestādēm)

Vebinārs
30.09.2021
Kas jāzina par administratīvo atbildību publisko iepirkumu jomā?

Vebinārs

Oktobris 2021

07.10.2021
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji (regulējums, IUB un tiesu prakse)

Vebinārs

Novembris 2021

04.11.2021
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Vebinārs

Decembris 2021

02.12.2021
Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos

Vebinārs

Visi semināri un vebināri