56.vebinārs
Apmācību abonements
Kontakti

Praktiskās apmācības piegādātājiem


Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse

Seminārs

Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse

Seminārs

Marts 2021

11.03.2021
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana

Vebinārs
18.03.2021
EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā (pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
19.03.2021
Personāla lietvedības aktualitātes 2021

Vebinārs
25.03.2021
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

Vebinārs
31.03.2021
Ar iepirkumiem saistīto dokumentu sagatavošana (nolikums, protokoli, ziņojums, paziņojums par rezultātiem, lēmums, piedāvājumi)

Vebinārs

Aprīlis 2021

09.04.2021
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros
(pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
15.04.2021
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

Vebinārs
22.04.2021
Tehniskās specifikācijas dažādu iepirkuma procedūru ietvaros – sastādīšana un vērtēšana

Vebinārs
23.04.2021
Psiholoģiskie aspekti un pamatprincipi lietišķajā vidē

Vebinārs
27.04.2021
Public procurement in Lithuania

Webinar
29.04.2021
Kas jāzina, organizējot Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma iepirkumus

Vebinārs

Maijs 2021

20.05.2021
Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos

Vebinārs
27.05.2021
ES finansējumu saņēmēju, kas nav PIL un SPSIL subjekti, iepirkumu organizēšanas kārtība, praktiskie ieteikumi to īstenošanai, samazinot iespējamās finanšu korekcijas riskus

Vebinārs

Jūnijs 2021

03.06.2021
Par drosmi izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēles radošā darbnīca.

Vebinārs
10.06.2021
Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi

Vebinārs

Visi semināri un vebināri