Kontakti

Praktiskās apmācības pasūtītājiem un piegādātājiem

03.-04.11.2020
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse

Seminārs
24.-25.11.2020
Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse

Seminārs

Tuvākie vebināri

5.11.2020
Sarunu procedūras piemērošana, norises praktiskie aspekti un problemātika

Vebinārs
06.11.2020
Iepirkumu komisijas locekļu, sekretāres, ekspertu un iestādes vadītāja administratīvā atbildība

Vebinārs
10.11.2020
Jaunā realitāte – elektroniskie dokumenti un paraksti. Praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem.

Vebinārs
12.11.2020
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

Vebinārs
26.11.2020
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros
(pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs
03.12.2020
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

Vebinārs
10.12.2020
Karteļa riski publiskajā iepirkumā

Vebinārs
15.12.2020
Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas praktiskie aspekti

Vebinārs

Visi semināri un vebināri