Kontakti

Tuvākie semināri un vebināri


02.04.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (Piegādātājiem)
17.04.2020
Vispārīgās vienošanās piemērošanas tiesiskie aspekti un prakse
24.04.2020
Piedāvājuma sagatavošana - neskaidrie jautājumi, papildus informācija, termiņš piedāvājumu iesniegšanai
21.05.2020
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
04.06.2020.
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās
un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas

Visi semināri un vebināri