71. vebinārs
Kontakti

Aprīlis 2021

27.04.2021
Kā piegādātājiem startēt Lietuvas iepirkumos?

Vebinārs

Maijs 2021

07.05.2021
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi

Vebinārs
14.05.2021
Saimnieciskā nodrošinājuma iepirkumi

Vebinārs
20.05.2021
Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos

Vebinārs
21.05.2021
Aktualitātes personāla atlasē

Vebinārs
26.05.2021
Par autoratlīdzībām – to saņēmējiem un maksātājiem

Vebinārs
27.05.2021
ES finansējumu saņēmēju, kas nav PIL un SPSIL subjekti, iepirkumu organizēšanas kārtība, praktiskie ieteikumi to īstenošanai, samazinot iespējamās finanšu korekcijas riskus

Vebinārs

Jūnijs 2021

03.06.2021
Par drosmi izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēles radošā darbnīca.

Vebinārs
04.06.2021
Tehniskās specifikācijas dažādu iepirkuma procedūru ietvaros – sastādīšana un vērtēšana

Vebinārs
10.06.2021
Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi

Vebinārs

Jūlijs 2021

22.07.2021
EIS nozīme iepirkumu realizācijā pirms un pēc pašvaldību reformas

Vebinārs

Visi semināri un vebināri