BŪVNIECĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI, TO PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
1.seminārs
Kontakti

Tuvākie semināri


18.07.2019.
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi
25.07.2019
Iepirkuma dokumentu sagatavošana darbam EIS
29.08.2019.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos
19.09.2019
Apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma veikšana
26.09.2019.
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana
03.10.2019.
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
31.10.2019
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos
14.11.2019
Iepirkumu uzraudzības biroja prakse būvniecības iepirkumos

Visi semināri