BŪVNIECĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI, TO PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
1.seminārs
Kontakti

Tuvākie semināri


17.10.2019.
Konkurences problēmjautājumi publiskajos iepirkumos
24.10.2019
EIS aktualitātes. Seminārs pasūtītājiem.
31.10.2019
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos
01.11.2019
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
14.11.2019
Iepirkumu uzraudzības biroja prakse būvniecības iepirkumos
21.11.2019
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās
un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas

Visi semināri