BŪVNIECĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI, TO PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
1.seminārs
Kontakti

Tuvākie semināri


22.08.2019
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem
29.08.2019.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos
05.09.2019
Sociālo pakalpojumu iepirkums
19.09.2019
Apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma veikšana
26.09.2019.
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana
03.10.2019.
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
17.10.2019.
Konkurences problēmjautājumi publiskajos iepirkumos
31.10.2019
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos
14.11.2019
Iepirkumu uzraudzības biroja prakse būvniecības iepirkumos
21.11.2019
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās
un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas

Visi semināri