BŪVNIECĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI, TO PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
1.seminārs
Kontakti

Tuvākie semināri


27.02.2020
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos
06.03.2020
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana
12.03.2020.
Piegādātāja kvalifikācija publiskajos iepirkumos
26.03.2020
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos
21.05.2020
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
28.05.2020
Piedāvājuma sagatavošana - neskaidrie jautājumi, papildus informācija, termiņš piedāvājumu iesniegšanai

Visi semināri