I lekcija – Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse nepamatoti lēta piedāvājuma kontekstā

2014.gada 6.novembrī

Tie, kas kaut nedaudz saskārušies ar publisko iepirkumu, noteikti atpazīst arī jēdzienu „nepamatoti lēts piedāvājums”. Publisko iepirkumu procedūru regulējošie normatīvie akti paredz noteiktu rīcību iepirkuma organizētājam (pasūtītājam) gadījumos, kad tas piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu. Ko tad nozīmē „nepamatoti lēts piedāvājums” un kādas darbības ir iespējamas, lai saprastu, kura pusē ir taisnība – organizētāja (pasūtītāja) vai pretendenta (piegādātāja)? Kāda ir nepamatoti lēta piedāvājuma kontekstā izveidojusies Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas un līdz ar to pakārtoti arī tiesu prakse? Par šiem un citiem jautājumiem diskutēsim seminārā.

II lekcija – Izslēgšanas noteikumu piemērošana

Publisko iepirkumu likumā ietverto kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu pareiza piemērošana ir aktuāla gan piegādātājiem, gan pasūtītājiem. Piegādātājiem ir svarīgi, lai viņi netiktu izslēgti no publiskā iepirkuma, bet Pasūtītājiem ir svarīgi, lai viņu pieņemtie lēmumi netiktu apstrīdēti, kas attiecīgi kavēs iepirkuma norises procedūru vai pat var tikt ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Publisko iepirkumu likuma normas attiecībā uz izslēgšanas noteikumiem tiek grozītas gandrīz katrā reizē, kad tiek pieņemts likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, un tā tas notiks arī šajā rudenī, kad Saeima pieņems jaunus grozījumus Publisko iepirkumu likumā. Seminārā tiks analizēti Publisko iepirkumu likuma 8.2, 39.1 un 39.2 pantā ietvertie izslēgšanas noteikumi un to piemērošanas prakse, kā arī tiks sniegts ieskats jaunajos grozījumos, kas ir attiecināmi uz izslēgšanas noteikumu piemērošanu.

Visi semināri