PIETEIKTIES

VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (Piegādātājiem)

2020. gada 2. aprīlī 14:00-17:00

Problēmas ieskicējums:

No 2020.gada 1.jūlija visiem pasūtītājiem, arī mazo (zemsliekšņu) iepirkumu organizēšanā, būs jāpielieto e-konkursu apakšsistēma.
Piegādātājiem tas nozīmē obligātu piedāvājumu iesniegšanu elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumi turpmāk vairs nebūs iesniedzami papīra formātā.

Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv) ir iepirkumu likumdošanā paredzēts rīks, kurā ir iespēja veikt gan standartizētu preču pasūtīšanu (e-katalogi), gan atspoguļot iepirkumu norises pamatelementus (e-konkursi).

Vebinārs veltīts piegādātājiem, lai veicinātu viņu izpratni par EIS, pilnveidotu prasmes savlaicīgi un kvalitatīvi iesniegt piedāvājumus.

Vebinārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kā atrast interesējošo iepirkumu;
  • kādi priekšdarbi veicami darbam EIS;
  • kā sagatavot piedāvājumu iesniegšanai EIS e-konkursa vidē;
  • piegādātāju tiesības un pienākumi iepirkumu norises laikā;
  • biežāk pieļautās kļūdas iesniedzot piedāvājumu e-konkursu vidē;

Par vebināra vadītāju:

Astra Bērziņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja.
Strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā.
Pieredze praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē.
Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 1. aprīlim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija:  iepirkumu speciālisti, juristi, uzņēmumu vadītāji, pārdošanas vadītāji u.c.

Cena: € 39,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

PIETEIKTIES

Visi semināri