VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (Piegādātājiem)

2020. gada 2. aprīlī

Problēmas ieskicējums:

No 2020.gada 1.jūlija visiem pasūtītājiem, arī mazo (zemsliekšņu) iepirkumu organizēšanā, būs jāpielieto e-konkursu apakšsistēma.
Piegādātājiem tas nozīmē obligātu piedāvājumu iesniegšanu elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumi turpmāk vairs nebūs iesniedzami papīra formātā.

Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv) ir iepirkumu likumdošanā paredzēts rīks, kurā ir iespēja veikt gan standartizētu preču pasūtīšanu (e-katalogi), gan atspoguļot iepirkumu norises pamatelementus (e-konkursi).

Vebinārs veltīts piegādātājiem, lai veicinātu viņu izpratni par EIS, pilnveidotu prasmes savlaicīgi un kvalitatīvi iesniegt piedāvājumus.

Visi semināri