105. seminārs

Personas datu aizsardzības jautājumi iepirkumos

2018.gada 29.novembrī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Personas datu aizsardzība publisko iepirkumu kontekstā līdz šim nav plaši publiski apspriesta, un tai, šķiet, nav bijusi pievērsta pienācīga vērība. Lielākoties pasūtītāji pievēršas personas datu apstrādes jautājumiem saistībā ar fizisku personu reģistrēšanu dažādiem pasākumiem, fotografēšanu vai filmēšanu un personālvadības kontekstā, taču pasūtītāju izstrādātajās privātuma politikās nav pieminēti iepirkumi un iepirkumu veikšanas kārtībās – personas datu apstrāde. Personas dati pasūtītājam ir nepieciešami, lai izpildītu publisko iepirkumu regulējumā paredzētos pienākumus, taču lielākoties pasūtītāji ir aizņemti ar izvirzīto prasību samērīguma kontroli pret publisko iepirkumu prasībām, bet ne pret personas datu apstrādes un aizsardzības regulējumu. Jau tagad ir secināms, ka pasūtītāji uzkrāj vairāk personas datu, nekā tiem faktiski ir nepieciešams, un neaizdomājas par brīdi, kad kāda fiziska persona lūgs sniegt informāciju par to, kādi dati ir pasūtītāja rīcībā par attiecīgo personu.

Visi semināri