106. seminārs

Mazais iepirkums iepirkumu speciālistiem bez priekšzināšanām

2018.gada 6. decembrī

Problēmas ieskicējums:

Saeima 2018.gada 23.septembrī tikai pieņemti jaunākie grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Jau kopš 2018.gada vasaras mazo iepirkumu regulējumā ir izmaiņas, kas skar pretendentu izslēgšanas nosacījumus. Savukārt, tā kā jaunāko Likuma grozījumu regulējums paredz e-konkursa vides izmantošanu arī mazajos iepirkumos un 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem kopš 2019.gada, tiks sniegts ieskats kā ērtāk sagatavot iepirkuma dokumentus, mazā iepirkuma izsludināšanai e-konkursa vidē, ņemot vērā e-konkursa vides platformas īpatnības.

Seminārā aplūkosim Publiskā iepirkuma likuma regulējumu attiecībā uz mazo iepirkumu un 2.pielikuma pakalpojumu iepirkuma norisi, nepieciešamajiem dokumentiem un izvirzāmajām prasībām pretendentu atlasei. Tiks aplūkota arī pretendentu atlases un izslēgšanas nosacījumu piemērošana un piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Tiks sniegts ieskats, par to kā ērtāk sagatavot un sagrupēt iepirkuma dokumentus pievienošanai un iepirkuma izsludināšanai e-konkursu vidē, organizējot mazo iepirkumu.

Visi semināri