106. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Mazais iepirkums iepirkumu speciālistiem bez priekšzināšanām

2018.gada 6. decembrī 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Saeima 2018.gada 23.septembrī tikai pieņemti jaunākie grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Jau kopš 2018.gada vasaras mazo iepirkumu regulējumā ir izmaiņas, kas skar pretendentu izslēgšanas nosacījumus. Savukārt, tā kā jaunāko Likuma grozījumu regulējums paredz e-konkursa vides izmantošanu arī mazajos iepirkumos un 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem kopš 2019.gada, tiks sniegts ieskats kā ērtāk sagatavot iepirkuma dokumentus, mazā iepirkuma izsludināšanai e-konkursa vidē, ņemot vērā e-konkursa vides platformas īpatnības.

Seminārā aplūkosim Publiskā iepirkuma likuma regulējumu attiecībā uz mazo iepirkumu un 2.pielikuma pakalpojumu iepirkuma norisi, nepieciešamajiem dokumentiem un izvirzāmajām prasībām pretendentu atlasei. Tiks aplūkota arī pretendentu atlases un izslēgšanas nosacījumu piemērošana un piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Tiks sniegts ieskats, par to kā ērtāk sagatavot un sagrupēt iepirkuma dokumentus pievienošanai un iepirkuma izsludināšanai e-konkursu vidē, organizējot mazo iepirkumu.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Mazā iepirkuma norise.
  2. Likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumu norise.
  3. Iepirkuma dokumenti saskaņā ar Likuma 9.un 10.panta regulējumu.
  4. Iepirkuma dokumentu sagatavošana un apstiprināšana e-konkursa vidē.
  5. Minimālo prasību izpildes apjoms mazo iepirkumu organizēšanai e-konkursa vidē.
  6. Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvājums kā alternatīva iepirkumu veikšanai e-konkursa vidē.

Par semināra vadītāju:

Astra Bērziņa — Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.
Kopš 2012.gada strādā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elektronisko iepirkumu departamentā kā vecākā konsultante un kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja. Pirms tam 10 gadus ir strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā. Seminārus vadot var dalīties pieredzē ne tikai ar zināšanām par Publiskā iepirkumu likuma piemērošanu, bet arī ar pieredzi praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē, sekojot veikto piegāžu kvalitātei.

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 30. novembrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri