107. seminārs

EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām

2018.gada 13. decembrī

Problēmas ieskicējums:

Tā kā šobrīd turpinās normatīvajos aktos paredzētā pāreja uz iepirkumu elektronisku norisi un līdz ar to strauji pieaug elektronisko iepirkumu skaits, kā arī nosacījumi par konkrētu preču un pakalpojumu grupu centralizētu iegādi un “zaļā” publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu, ir nepieciešams papildināt iepirkumu veicēju zināšanas par darbībām EIS.

Visi semināri