109. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām

2019.gada 24. janvārī 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Tā kā šobrīd turpinās normatīvajos aktos paredzētā pāreja uz iepirkumu elektronisku norisi un līdz ar to strauji pieaug elektronisko iepirkumu skaits, kā arī nosacījumi par konkrētu preču un pakalpojumu grupu centralizētu iegādi un “zaļā” publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu, ir nepieciešams papildināt iepirkumu veicēju zināšanas par darbībām EIS.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

 1. EIS e-konkursi
  • iepirkumu plāni un to publicēšana EIS
  • pircēja profils EIS
  • e-konkursa izsludināšana
  • e-konkursa piedāvājumu atvēršana
  • biežāk pieļautās kļūdas e-konkursu vidē
  • iepirkuma dokumentācijas apkopojuma izveide
  • kā ērtāk sasniegt EIS atbalstu
 2. EIS e-pasūtījumi (katalogi)
  • centralizēta pasūtījumu veikšana – nosacījumi obligātai izmantošanai
  • iepirkuma groza optimizācija – darbības princips
  • iepirkumu specifika izmantojot “atlikto grozu” funkcionalitāti
  • iepirkumu veikšana “specifiskajos” e-katalogos, piemēram, veselības apdrošināšanas polišu iegāde
  • grozījumu veikšana pasūtījumos
  • darījumu meklēšana sistēmā
  • pavadzīmju un piegādāto preču pārbaude
  • “zaļais” publiskais iepirkums – obligātās prasības
  • lietotāju pārvaldība sistēmā

Par semināra vadītāju:


Elita Kļaviņa — Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura nodaļas vadītāja
Darba pieredze strādājot ar iepirkumiem ir no 1997.gada. No 2007.gada strādā pie Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanas un attīstības.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 18. janvārim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri