VEBINĀRS
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās
un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas

2020.gada 4.jūnijā

Problēmas ieskicējums:

2013.gada 1.septembrī stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, saskaņā ar kuriem tika paredzēta administratīvā atbildība par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvo aktu pārkāpumiem. Atbilstoši īstenotajai administratīvo pārkāpumu reformai 2020.gada 1.jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums un zaudēs spēku Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, kas mainīs gan administratīvo pārkāpumu sastāvus, gan administratīvā pārkāpuma lietvedības procesu.

Par vebināra vadītāju:

Dace Ozola – Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore.
Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā kopš 2011.gada. No 2013.gada 1.septembra līdz 2019.gada 1.februārim pildīja Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktores vietnieces, Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vadītājas amata pienākumus. Šī amata ietvaros nodrošināja Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas izveidi un jaunā regulējuma piemērošanas uzsākšanu.

Visi semināri un vebināri