110. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Personas datu aizsardzības jautājumi iepirkumos

2018.gada 31.janvārī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Personas datu aizsardzība publisko iepirkumu kontekstā līdz šim nav plaši publiski apspriesta, un tai, šķiet, nav bijusi pievērsta pienācīga vērība. Lielākoties pasūtītāji pievēršas personas datu apstrādes jautājumiem saistībā ar fizisku personu reģistrēšanu dažādiem pasākumiem, fotografēšanu vai filmēšanu un personālvadības kontekstā, taču pasūtītāju izstrādātajās privātuma politikās nav pieminēti iepirkumi un iepirkumu veikšanas kārtībās – personas datu apstrāde. Personas dati pasūtītājam ir nepieciešami, lai izpildītu publisko iepirkumu regulējumā paredzētos pienākumus, taču lielākoties pasūtītāji ir aizņemti ar izvirzīto prasību samērīguma kontroli pret publisko iepirkumu prasībām, bet ne pret personas datu apstrādes un aizsardzības regulējumu. Jau tagad ir secināms, ka pasūtītāji uzkrāj vairāk personas datu, nekā tiem faktiski ir nepieciešams, un neaizdomājas par brīdi, kad kāda fiziska persona lūgs sniegt informāciju par to, kādi dati ir pasūtītāja rīcībā par attiecīgo personu.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Kādi būtu personas datu apstrādes pamati publiskajos iepirkumos un tirgus izpētēs?
  2. Kādu datu subjektu personas dati tiek apstrādāti publiskajos iepirkumos un tirgus izpētēs? Kā minimizēt apstrādājamo personas datu apjomu?
  3. Kā un kur informēt datu subjektus par personas datu apstrādi?
  4. Kāds ir personas datu glabāšanas ilgums un dzēšanas iespējas?
  5. Kādi ir potenciālie personas datu aizsardzības riski publiskajos iepirkumos?

Par semināra vadītāju:

Līga Neilande jau vairāk nekā 10 gadus lasa lekcijas un vada seminārus par publiskās un privātās partnerības, iepirkumu un projektu vadības un īstenošanas tiesiskajiem jautājumiem, tāpat semināra vadītāja ir lektore Rīgas Stradiņa universitātē un augstskolā “RISEBA”. Kopš 2018. gada augusta ir iegūts sertifikāts par fizisko personu datu aizsardzības apmācību kursa apgūšanu.
Līga Neilandei ir praktiskā darba pieredze publiskajos iepirkumos gan no piegādātāja, gan pasūtītāja perspektīvas, kā arī konsultējot pasūtītājus un piegādātājus publisko iepirkumu jautājumos, tostarp, vairākus gadus strādājot Finanšu ministrijā, eksperte ir piedalījusies ieprikuma politikas veidošanā un jaunā publisko ieprikumu regulējuma izstrādē. Šobrīd eksperte ir papildinājusi savas zināšanas un praktizē arī kā personas datu aizsardzības speciālists.

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 24. janvārim, plkst. 15.00 uz e-pastu: seminari@iepirkumi.lv
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri