113. seminārs

Atklāts konkurss EIS iesācējiem

2019.gada 21. februārī

Problēmas ieskicējums:

Publisko iepirkumu likums paredz atklāta konkursa norisi atspoguļot e-konkursa vidē, paredzot gan iepirkuma izsludināšanu, gan piedāvājumu atvēršanu un rezultātu publiskošanu organizēt e-konkursa vidē. Lai uzsāktu darbu Elektronisko iepirkumu sistēmā ir jāievēro priekšnosacījumi par paroļu lietošanu un lietotāju lomu sadalījumu. Semināra laikā tiks sniegts ieskats par to kā ērtāk sagatavot un sagrupēt iepirkuma dokumentus pievienošanai e-konkursu vidē, kā arī skaidrotas iepirkuma komisijas dalībnieku darbības sākot no iepirkuma izsludināšanas līdz līguma publiskošanai e-konkursa vidē.

Visi semināri