113. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Atklāts konkurss EIS iesācējiem

2019.gada 21. februārī 10:00-15:00

Problēmas ieskicējums:

Publisko iepirkumu likums paredz atklāta konkursa norisi atspoguļot e-konkursa vidē, paredzot gan iepirkuma izsludināšanu, gan piedāvājumu atvēršanu un rezultātu publiskošanu organizēt e-konkursa vidē. Lai uzsāktu darbu Elektronisko iepirkumu sistēmā ir jāievēro priekšnosacījumi par paroļu lietošanu un lietotāju lomu sadalījumu. Semināra laikā tiks sniegts ieskats par to kā ērtāk sagatavot un sagrupēt iepirkuma dokumentus pievienošanai e-konkursu vidē, kā arī skaidrotas iepirkuma komisijas dalībnieku darbības sākot no iepirkuma izsludināšanas līdz līguma publiskošanai e-konkursa vidē.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Priekšnosacījumi e-konkursa vides izmantošanai .
  • Iepirkuma dokumentu izstrāde atbilstoši e-konkursa vides platformai.
  • Iepirkuma komisija e-konkursa vidē.
  • Konkursa norises posmu atspoguļošana e-konkursa vidē (dokumentu apstiprināšana, iepirkuma izsludināšana, piedāvājumu atvēršana, vērtējuma ievade, rezultātu un līgumu pievienošana).

Par semināra vadītāju:


Astra Bērziņa — Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.

Kopš 2012.gada strādā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elektronisko iepirkumu departamentā kā vecākā konsultante un kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja. Pirms tam 10 gadus ir strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā. Seminārus vadot var dalīties pieredzē ne tikai ar zināšanām par Publiskā iepirkumu likuma piemērošanu, bet arī ar pieredzi praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē, sekojot veikto piegāžu kvalitātei.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 14. februārim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri