114. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem

2019.gada 28.februārī 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Arvien būtiskāk pieaugot iepirkumu norisei elektroniskā vidē, pieaug nepieciešamība pēc informācijas, kas nodrošina komersanta konkurētspēju, paaugstina darbinieku kvalifikāciju un sniedz ieskatu praktiskajās darbībās, kas nepieciešamas, lai sekmīgi strādātu elektroniskajā vidē.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  EIS e-konkursi

 • publiski pieejamā informācija par izsludinātajiem e-konkursiem
 • plānošana atbilstoši publicētajiem iepirkumu plāniem
 • konkursu meklēšana un piedāvājumu iesniegšana
 • biežāk pieļautās kļūdas iesniedzot piedāvājumu e-konkursu vidē
 • kā ērtāk sasniegt EIS atbalstu
  EIS e-pasūtījumi (katalogi)

 • kā komersanta prece vai pakalpojums var tikt ievietots e-katalogā
 • komersantu dalības un konkurences principi e-pasūtījumu sistēmas katalogos
 • biežāk pieļautās kļūdas e-pasūtījumu darījumos
 • “zaļais” publiskais iepirkums
 • lietotāju pārvaldība sistēmā

Par semināra vadītāju:


Elita Kļaviņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura nodaļas vadītāja
Darba pieredze strādājot ar iepirkumiem ir no 1997.gada. No 2007.gada strādā pie Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanas un attīstības.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 21. februārim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri