116. seminārs

2019.gada EIS aktualitātes pasūtītājiem

2019.gada 14.martā

Problēmas ieskicējums:

2019. gads ir ļoti nozīmīgs Elektronisko iepirkumu sistēmai, jo ir saistīts ar vairākiem normatīvās bāzes grozījumiem, kas šogad stājās spēkā.

Daļa no tiem jau ir pieņemta, bet daļa vēl ir sagatavošanas stadijā. Svarīgākās izmaiņas ir saistītas ar šādiem iepirkumu aspektiem:

pircēja profils; jaunās EIS sistēmas meklētājs; līgumu reģistrēšanas prasības; izmaiņas centralizēto iepirkumu darbībā.

Svarīgākas izmaiņas ir saistītas ar šādiem iepirkumu aspektiem:

   pircēja profils;
   jaunās EIS meklētājs;
   līgumu reģistrēšanas prasības;
   izmaiņas centralizēto iepirkumu darbībā.

Lai iepirkumu procedūras realizētos ātri un sekmīgi, kā arī, lai mazinātos kļūdas, riski un resursu patēriņš, semināra laikā tiek piedāvāts labākās prakses apkopojums, kā arī biežāk pieļauto kļūdu apkopojums komplektā ar ieteicamās rīcības skaidrojumiem.

Visi semināri