118.seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Pārtikas produktu iepirkums

2019.gada 28. martā 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Joprojām ir spēkā 2017.gada 1.jūlija MK not.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, kas ir saistoša ikvienam pasūtītājam, organizējot publiskos iepirkumus pārtikas jomā. Seminārā aplūkosim, kādā veidā var MK noteikumos Nr.353 noteiktos ZPI kritērijus iekļaut pārtikas produktu iepirkumu tehniskajās specifikācijās un vērtēšanas kritērijos, vienlaikus lielu uzmanību vēršot tieši ZPI kritēriju ievērošanai pārtikas produktu piegādēs. Neliels ieskats tiks sniegts arī EIS piedāvājumā pārtikas preču iegādē tagad un tuvākajā nākotnē no 2019.gada vasaras.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Pārtikas produktu iepirkumu aktualitāte.
  • Dalīšanas daļās pārtikas produktu iepirkumos priekšrocības.
  • Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu iepirkumos.
  • Tehnisko specifikāciju izstrāde, ievērojot ZPI prasības.
  • Vērtēšanas kritēriju izstrāde, ievērojot ZPI prasības.
  • Iepirkumu līgumu izpilde, kontrole iepirkumos ar ZPI.
  • Pārtikas produktu iepirkuma plānošana un EIS nozīme.

Par semināra vadītāju:


Astra Bērziņa — Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.

Kopš 2012.gada strādā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elektronisko iepirkumu departamentā kā vecākā konsultante un kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja. Pirms tam 10 gadus ir strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā. Seminārus vadot var dalīties pieredzē ne tikai ar zināšanām par Publiskā iepirkumu likuma piemērošanu, bet arī ar pieredzi praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē, sekojot veikto piegāžu kvalitātei.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 25. martam, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri