118.seminārs

Pārtikas produktu iepirkums

2019.gada 28. martā

Problēmas ieskicējums:

Joprojām ir spēkā 2017.gada 1.jūlija MK not.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, kas ir saistoša ikvienam pasūtītājam, organizējot publiskos iepirkumus pārtikas jomā. Seminārā aplūkosim, kādā veidā var MK noteikumos Nr.353 noteiktos ZPI kritērijus iekļaut pārtikas produktu iepirkumu tehniskajās specifikācijās un vērtēšanas kritērijos, vienlaikus lielu uzmanību vēršot tieši ZPI kritēriju ievērošanai pārtikas produktu piegādēs. Neliels ieskats tiks sniegts arī EIS piedāvājumā pārtikas preču iegādē tagad un tuvākajā nākotnē no 2019.gada vasaras.

Visi semināri