121. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

2019.gada 26.aprīlī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Mainoties likumdošanai, attīstoties prakses situācijām, nemitīgi pilnveidojas un mainās arī Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Aktualitātes iepirkuma prasību noteikšanā;
  • Kādas ir prakses aktualitātes attiecībā uz pretendentu kvalifikācijas vērtēšanu?
  • Kādas ir prakses aktualitātes attiecībā uz pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanu?
  • Prakses aktualitātes iesniegumu iesniegšanas IUB sakarā, nepamatoti lēta piedāvājuma jautājumā, aritmētisko kļūdu labošanā u.c. jautājumos.

Par semināra vadītāju:


Monta Oga – IUB Juridiskā departamenta direktores vietniece. Publisko iepirkumu jomā darbojas 13 gadus, no kuriem vairāk nekā 8 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 19. aprīlim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri