122. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Publiskais iepirkums piegādātājiem

2019. gada 10. maijā 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Seminārs sniegs ieskatu jautājumos, kas ir aktuāli tieši piegādātājiem, lai tie veiksmīgi varētu izmantot publisko iepirkumu iespējas un pārzinātu galvenos “spēles noteikumus”. Īpaši noderīgs seminārs būs tiem, kuriem vēl nav lielas pieredzes publiskajos iepirkumos, bet ir vēlme piedalīties. Seminārā apskatīsim gan vispārējos publisko iepirkumu principus un procesu, gan arī specifiskus jautājumus.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kas un kāpēc ir publiskais iepirkums?
  • Kad piemēro Publisko iepirkumu likumu (PIL) un kādas ir līgumcenu robežvērtības?
  • Kādas prasības var izvirzīt pasūtītājs?
  • Kam jāpievērš uzmanība, gatavojot piedāvājumu?
  • Kad un kā sūdzēties Iepirkumu uzraudzības birojā?
  • Vai publisko iepirkumu līgumu izpilde atšķiras no citu līgumu izpildes?
  • Kas jāņem vērā saistībā ar PIL grozījumiem?

Par semināra vadītāju:


Džeina Gaile– Mag.iur., SIA “Firma L4” iepirkumu konsultante.

2012.gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē, kā arī 2018.gadā maģistra grādu Notingemas Universitātes Publisko iepirkumu tiesību un politikas maģistra studiju programmā.

Ar publiskajiem iepirkumiem Džeina strādā jau desmit gadus, 2009.gadā sākot darbu kā iepirkumu speciāliste, kas gatavo iepirkumu dokumentāciju, bet 2011.gadā pievienojoties Iepirkumu uzraudzības biroja komandai, lai sniegtu konsultācijas publisko iepirkumu jautājumos. Tālāk pieredze gūta Finanšu ministrijā, izstrādājot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, pēc tam – Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, vairākus gadus ikdienā organizējot publiskos iepirkumus. 2016.gadā, pievienojoties zvērinātu advokātu biroja “TGS Baltic” komandai, pieredze papildināta arī ar dažādu piegādātājiem nozīmīgu jautājumu risināšanu, kas tiek turpināts arī SIA ”Firma L4”, vienā no vadošajiem inženieru un konsultantu birojiem Latvijā.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 3.maijam, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri