122. seminārs

Publiskais iepirkums piegādātājiem

2019. gada 10. maijā 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Seminārs sniegs ieskatu jautājumos, kas ir aktuāli tieši piegādātājiem, lai tie veiksmīgi varētu izmantot publisko iepirkumu iespējas un pārzinātu galvenos “spēles noteikumus”. Īpaši noderīgs seminārs būs tiem, kuriem vēl nav lielas pieredzes publiskajos iepirkumos, bet ir vēlme piedalīties. Seminārā apskatīsim gan vispārējos publisko iepirkumu principus un procesu, gan arī specifiskus jautājumus.

Visi semināri