123. seminārs

Zaļā publiskā iepirkuma obligāto prasību izpilde tīrīšanas līdzekļu, apgaismojuma un biroja papīra iepirkumos

2019. gada 16. maijā

Problēmas ieskicējums:

Ministru kabineta noteikumi par zaļā iepirkuma veikšanu ir spēkā jau kopš 2017.gada vidus, taču, saskaroties ar zaļā iepirkuma veikšanu, bieži ir daudz neskaidrību – kā tos piemērot; kā tos savienot ar citiem normatīvajiem aktiem, tostarp Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka preču un pakalpojumu grupas, kuru iegāde jāveic centralizēti.

Seminārā tiks iekļauts apskats par normatīvo regulējumu un tajā iekļautajiem kritērijiem, kā arī apskatīsim tīrīšanas līdzekļu, iekštelpu apgaismojuma un biroja papīra zaļā iepirkuma kritēriju piemērošanu. Bez tam analizēsim semināru kafijas paužu pakalpojuma iepirkumu specifiku.

Būs iespēja uzdot jautājumus un veidot diskusiju par zaļo iepirkumu.

Visi semināri