123. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Zaļā publiskā iepirkuma obligāto prasību izpilde tīrīšanas līdzekļu, apgaismojuma un biroja papīra iepirkumos

2019. gada 16. maijā 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Ministru kabineta noteikumi par zaļā iepirkuma veikšanu ir spēkā jau kopš 2017.gada vidus, taču, saskaroties ar zaļā iepirkuma veikšanu, bieži ir daudz neskaidrību – kā tos piemērot; kā tos savienot ar citiem normatīvajiem aktiem, tostarp Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka preču un pakalpojumu grupas, kuru iegāde jāveic centralizēti.

Seminārā tiks iekļauts apskats par normatīvo regulējumu un tajā iekļautajiem kritērijiem, kā arī apskatīsim tīrīšanas līdzekļu, iekštelpu apgaismojuma un biroja papīra zaļā iepirkuma kritēriju piemērošanu. Bez tam analizēsim semināru kafijas paužu pakalpojuma iepirkumu specifiku.

Būs iespēja uzdot jautājumus un veidot diskusiju par zaļo iepirkumu.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas zaļās prasības izvirzīt savā iepirkumā?
  • Vai un kā ievērot zaļā iepirkuma kritērijus gadījumos, kad likums neparedz veikt iepirkumu vai iepirkuma procedūru?
  • Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums – preču grupas, tām obligāti piemērojamie kritēriji un vadlīnijas to piemērošanai.
  • Praktiskie piemēri preču grupām.
  • Priekšrocības izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu visu preču grupu iepirkumiem, kam obligāti piemērojami zaļā publiskā iepirkuma kritēriji.

Par semināra vadītāju:


Elita Kļaviņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura nodaļas vadītāja.
Darba pieredze strādājot ar iepirkumiem ir no 1997.gada. No 2007.gada strādā pie Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanas un attīstības.

Pieteikšanās: Pieteikšanās: līdz 2019. gada 10. maijam, plkst. 15.00

Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri