126. seminārs

Vispārīgās vienošanās piemērošanas tiesiskie aspekti un prakse

2019. gada 6. jūnijā

Problēmas ieskicējums:

Vispārīgā vienošanās publiskajā iepirkumā nav jauns līguma veids, taču joprojām ir aktuāli jautājumi par tās iespējamiem izmantošanas veidiem un piemērošanas tiesiskajiem aspektiem. Seminārā tiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu un atkārtotu piedāvājumu izvērtēšanas dažādajiem variantiem, iepirkumu līgumu slēgšanu vispārīgās vienošanās ietvaros, vispārīgās vienošanās grozīšanu un strīdu risināšanu starp piegādātāju un pasūtītāju vispārīgās vienošanās ietvaros.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar citu valstu labo praksi vispārīgās vienošanās piemērošanā.

Visi semināri