127. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi

2019. gada 13. jūnijā 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Piegādātāja tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, pasūtītāja rīcības atbilstību vai iepirkuma procedūras rezultātus ir paredzētas publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos. Minēto tiesību realizēšanai jāizpilda likumdošanā paredzētie priekšnosacījumi – jāievēro iesnieguma iesniegšanas termiņi un noteikta forma. Tāpat, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības birojam likumā paredzētās tiesības (izpildoties konkrētiem nosacījumiem) atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, iesniegums noformējams tā, lai attiecīgie nosacījumi neizpildītos. Vienlaikus, lai pēc iespējas izvairītos no nepamatota iesnieguma iesniegšanas, ir analizējama Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • iesniegumu noformēšana atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • iesniegumu iesniegšanas termiņi;
  • depozīta maksājums;
  • iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu un tiesas spriedumu analīze – kāpēc iesniegums atzīts par nepamatotu;
  • kā izvairīties no nepamatotu iesniegumu iesniegšanas.

Par semināra vadītāju:

Monta Oga— IUB Juridiskā departamenta direktores vietniece

Publisko iepirkumu jomā darbojas 13 gadus, no kuriem vairāk nekā 8 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 7. jūnijam, plkst. 15.00

Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri