128.seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi

2019.gada 18.jūlijs 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Gan jaunajā Publisko ieprikumu likumā, gan no tā izrietošajos Ministru kabineta noteikumos ir vairāk kā iepriekš veikti precizējumi, lai norādītu, kuras procesuālās darbības ir jāveic un jautājumi ir jāizlemj tikai iepirkuma komisijai, bet kur pasūtītājs var pats izvēlēties, kas pieņems lēmumu un kas veiks paredzēto darbību. Pienākumu nošķiršana un noteikšana iekšējos tiesību aktos ir būtiska, kad tiek vērtēts jautājums, kurš ir atbildīgs par Publisko iepirkumu likuma normu neievērošanu. It sevišķi šis jautājums ir būtisks, ja vairāki pasūtītāji veic kopīgu iepirkumu. Tāpat jāatzīmē, ka maldīgs būs priekšstats, ka uz iepirkuma komisijas darbību attiecas tikai Publisko iepirkumu likums.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādi jautājumi jāizlemj un kādas procesuālās darbības ir jāveic tikai ieprikuma komisijai?
  • Kādi jautājumi un darbības ir atstātas pasūtītāja izlemšanai? Ko darīt pasūtītāju kopīga iepirkuma gadījumā?
  • Kādos iekšējos tiesību aktos un dokumentos regulēt iepirkuma norisi un sadalīt veicamos pienākumus?
  • Kādi jautājumi jāatrunā iepirkumu veikšanas kārtībā?
  • Vai ir jābūt iepirkuma komisijas nolikumam?

Par semināra vadītāju:

Līga Neilande jau vairāk kā 10 gadus lasa lekcijas un vada seminārus par publiskās un privātās partnerības, iepirkumu un projektu vadības jautājumiem, tāpat semināra vadītāja ir lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un augstskolā “RISEBA”.
Līga Neilandei ir praktiskā darba pieredze publiskajos iepirkumos gan no piegādātāja, gan pasūtītāja perspektīvas, kā arī konsultējot pasūtītājus un piegādātājus publsiko ieprikumu jautājumos, tostarp, vairākus gadus strādājot Finanšu ministrijā, eksperte ir piedalījusies ieprikuma politikas veidošanā un jaunā publisko ieprikumu regulējuma izstrādē. Šobrīd eksperte ir pievērusies aizsardzības jomas iepirkumu jautājumiem privātajā sektorā.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 11. jūlijam, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri