129.seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Iepirkuma dokumentu sagatavošana darbam EIS

2019.gada 25. jūlijs 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Jau 2 gadus dažāda veida valsts un pašvaldību iestādēm jāpielieto Elektronisko iepirkumu sistēmu, lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu nodrošināt piegādātājiem elektronisku piedāvajumu iesniegšanu. Šajā laika periodā EIS izmanto gan mazo iepirkumu, gan konkursu organizēšanā, tādējādi arī pasūtītāju pieredze ir atšķirīga un līdzšinējā EIS pielietošanas prakse uzdod daudz jautājumus, uz kuriem seminārā laikā meklēsim atbildes. Pārrunāsim problēmsituācijas, kas rodas nolikuma prasības norādot EIS, kā arī analizēsim kā ērtāk izstrādāt piegādātājiem viegli saprotamas prasības un kā to atspoguļot EIS.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Iepirkuma dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu
  • Nolikuma (TS, vērt.kritēriji, piedāvājuma formas, kvalifikāciju prasības) sagatavošana ievietošanai EIS
  • Papilddokumenti EIS iepirkuma procesa nodrošināšanā
  • Iepirkuma protokolēšana un EIS
  • Sadarabība ar piegādātājiem, izmantojot EIS.

Par semināra vadītāju:


Astra Bērziņa— Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.

Kopš 2012.gada strādā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elektronisko iepirkumu departamentā kā vecākā konsultante un kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja. Pirms tam 10 gadus ir strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā. Seminārus vadot var dalīties pieredzē ne tikai ar zināšanām par Publiskā iepirkumu likuma piemērošanu, bet arī ar pieredzi praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē, sekojot veikto piegāžu kvalitātei.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 22. jūlijam, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri