129.seminārs

Iepirkuma dokumentu sagatavošana darbam EIS

2019.gada 25. jūlijs

Problēmas ieskicējums:

Jau 2 gadus dažāda veida valsts un pašvaldību iestādēm jāpielieto Elektronisko iepirkumu sistēmu, lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu nodrošināt piegādātājiem elektronisku piedāvajumu iesniegšanu. Šajā laika periodā EIS izmanto gan mazo iepirkumu, gan konkursu organizēšanā, tādējādi arī pasūtītāju pieredze ir atšķirīga un līdzšinējā EIS pielietošanas prakse uzdod daudz jautājumus, uz kuriem seminārā laikā meklēsim atbildes. Pārrunāsim problēmsituācijas, kas rodas nolikuma prasības norādot EIS, kā arī analizēsim kā ērtāk izstrādāt piegādātājiem viegli saprotamas prasības un kā to atspoguļot EIS.

Visi semināri