131. seminārs

Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem

2019. gada 22. augustā

Problēmas ieskicējums:

Arvien būtiskāk pieaugot iepirkumu norisei elektroniskā vidē, pieaug nepieciešamība pēc informācijas, kas nodrošina komersanta konkurētspēju,
paaugstina darbinieku kvalifikāciju un sniedz ieskatu praktiskajās darbībās, kas nepieciešamas, lai sekmīgi strādātu elektroniskajā vidē.

Visi semināri