132. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos

2019.gada 29. augusts 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, ko nosaka, izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.
Praksē piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji izraisa lielas domstarpības iesaistīto pušu starpā, kas liecina, ka gan pasūtītājiem, gan pretendentiem trūkst praktisko zināšanu šo tiesību normu pareizā izpratnē un piemērošanā.
Semināra mērķis ir raksturot piedāvājumu vērtēšanas būtību, prasības, saturu un kārtību, kā arī metodoloģiju. Analizēt praksē biežāk konstatētos piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus, raksturot to priekšrocības un trūkumus, analizēt ar tiem saistītās problēmas, kā arī sniegt priekšlikumus to risināšanai abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājiem, gan pretendentiem.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Kāda ir piedāvājumu vērtēšanas būtība?
  2. Kādas ir prasības vērtēšanas kritērijiem?
  3. Kāds ir vērtēšanas kritēriju saturs un kārtība?
  4. Kādi ir vērtēšanas kritēriju algoritmi, metodoloģija, formulas?

Par semināra vadītāju:


Una Skrastiņa, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja.
Doktora zinātniskais grāds Juridiskajā zinātnē Valsts tiesību apakšnozarē.
Zvērināta advokāte.
Ilggadēja pieredze Rīgas pilsētas pašvaldībā publisko iepirkumu veikšanā, kontrolē un uzraudzībā, piedaloties vairāk kā 2000 iepirkumu komisijās.
Daudzu starptautisku zinātnisku konferenču dalībniece un starptautisku zinātnisku publikāciju autore. Grāmatas Publiskie iepirkumi. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā autore.
Ekonomikas un kultūras augstskolas docente.
SIA “Biznesa augstskolas Turība” Biznesa tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks.
Latvijas Zinātnes Padomes eksperts.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 22. augustam, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri