133. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Sociālo pakalpojumu iepirkums

2019. gada 5. septembris 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Likumdevējs ir ņēmis vērā, ka sociālo pakalpojumu sniedzējus bieži vien izvēlas klienti, jo tie ir pakalpojumi, kur būtiska ir klienta uzticēšanās pakalpojumu sniedzējiem, līdz ar to Publisko iepirkumu likumā ir paredzētas gan augstas līgumcenu robežvērtības šāda veida iepirkumiem, gan atvieglota iepirkumu kārtība. Nereti pasūtītāji ir dzirdējuši, ja klients izvēlas pats pakalpojumu sniedzēju, tad var nepiemērot iepirkumu un brīvi slēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju. Taču, ieskatoties līgumu noteikumos, ir secināms, ka tie tomēr ir iepirkuma līgumi un iepirkums bija jāpiemēro. Tas nozīmē, ka nav izpratnes par to, kas tad īsti ir tas, kas šos līgumus padara par tādiem, kuriem nav jāpiemēro iepirkumu regulējums. Šobrīd ir secināms arī tas, ka sociālo pakalpojumu iepirkumiem gandrīz netiek izmantoti Publisko iepirkumu likumā iekļautie instrumenti tieši šāda veida iepirkumiem – priviliģētie līgumi.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas procedūras piemērojamas sociālo pakalpojumu iepirkumiem?
  • Kā noformēt līgumus par sociālo pakalpojumu sniegšanu, ja klients pats izvēlas pakalpojumu sniedzēju, lai netiktu konstatēta iepirkuma regulējuma nepiemērošana?
  • Kā veikt iepirkumu atvieglotā kārtībā (Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma pakalpojumiem)?
  • Vai izvēlēties priviliģētā līguma slēgšanu?
  • Kas ir sociālajiem uzņēmējiem rezervēts iepirkums?
  • Vai un kādi sociālie kritēriji ir izmantojami sociālo pakalpojumu iepirkumos?

Par semināra vadītāju:

Līga Neilande jau vairāk nekā 10 gadus lasa lekcijas un vada seminārus par publiskās un privātās partnerības, iepirkumu un projektu vadības un īstenošanas tiesiskajiem jautājumiem, tāpat semināra vadītāja ir lektore Rīgas Stradiņa universitātē un augstskolā “RISEBA”.

Līga Neilandei ir praktiskā darba pieredze publiskajos iepirkumos gan no piegādātāja, gan pasūtītāja perspektīvas, kā arī konsultējot pasūtītājus un piegādātājus publisko iepirkumu jautājumos, tostarp, vairākus gadus strādājot Finanšu ministrijā, eksperte ir piedalījusies iepirkuma politikas veidošanā un jaunā publisko ieprikumu regulējuma izstrādē. Šobrīd eksperte strādā arī ar sociālo pakalpojumu iepirkumiem Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā deinstitucionalizāciju veicinošā projektā “Kurzeme visiem”.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 30.augustam, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri