Apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma veikšana

2019. gada 19. septembris

Problēmas ieskicējums:

Apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšana Latvijā ir retums, kaut gan ES šādu apvienoto iepirkumu veikšana kļūst arvien izplatītāka. Lai gan apvienotajam projektēt un būvēt iepirkumam ir būtiskas priekšrocības – tiek sasniegts vēlamais rezultāts īsākā termiņā, skaidri noteikta iesaistīto pušu atbildība, tomēr šāds apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkums pašā sākotnējā iepirkuma procesā, līgumu slēgšanas procesā un uzraudzības procesā ir sarežģītāks nekā tradicionālais būvniecības iepirkums, kas tiek veikts pēc būvprojekta izstrādes. Lai iedrošinātu pasūtītājus izvēlēties apvienotos projektēšanas un būvdarbu iepirkumus un atvieglotu pasūtītājiem to sagatavošanu, seminārā tiks prezentēta pozitīva un negatīva praktiskā pieredze šādu konkursu rīkošanā, iekļaujot informāciju t.sk. par Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajiem atzinumiem par konkursu nolikumiem.

Visi semināri