135. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma veikšana

2019. gada 19. septembris 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšana Latvijā ir retums, kaut gan ES šādu apvienoto iepirkumu veikšana kļūst arvien izplatītāka. Lai gan apvienotajam projektēt un būvēt iepirkumam ir būtiskas priekšrocības – tiek sasniegts vēlamais rezultāts īsākā termiņā, skaidri noteikta iesaistīto pušu atbildība, tomēr šāds apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkums pašā sākotnējā iepirkuma procesā, līgumu slēgšanas procesā un uzraudzības procesā ir sarežģītāks nekā tradicionālais būvniecības iepirkums, kas tiek veikts pēc būvprojekta izstrādes. Lai iedrošinātu pasūtītājus izvēlēties apvienotos projektēšanas un būvdarbu iepirkumus un atvieglotu pasūtītājiem to sagatavošanu, seminārā tiks prezentēta pozitīva un negatīva praktiskā pieredze šādu konkursu rīkošanā, iekļaujot informāciju t.sk. par Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajiem atzinumiem par konkursu nolikumiem.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Apvienotā iepirkuma priekšrocības un trūkumi;
  • Tiesiskais regulējums;
  • Apvienotā iepirkuma organizēšanas stratēģija;
  • Apvienotā iepirkuma process, dokumenti un to satura galvenie elementi;
  • Aprites cikla izmaksas.

Par semināra vadītāju:

Jevgēnijs Gramsts — RTU Iepirkuma nodaļas vecākais iepirkumu speciālists.
Darba pieredze RTU no 2014.gada, savukār pieredze publiskajos iepirkumos jau kopš 2003.gada. Ir bijis IUB Juridiskā departamenta direktora un vēlāk Metodoloģijas departamenta direktora vietnieks, Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras Iepirkumu nodaļas vadītājs, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra attīstības projekta vadītājs.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 13.septembrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri