PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Konkurences problēmjautājumi publiskajos iepirkumos

2019.gada 17.oktobris 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Konkurences padome joprojām ļoti daudz savā praksē saskaras ar aizliegtām vienošanām jeb karteļiem tieši iepirkumos, līdz ar to tēma joprojām ļoti aktuāla pasūtītājiem, ņemot vērā to, ka ir prezumpcija, ka kartelizētā iepirkumā pasūtītājs pārmaksā vismaz 10%, tāpat tam nav dotas iespējas izvēlēties patiesas konkurences apstākļos sagatavotus pretendentu piedāvājumus.
Kas ir kartelis un kādas sekas tas atstāj KP ir arī uzskatāms video – https://youtu.be/EtrsA4f8LBs.

Tieši tāpat Konkurences padome savā praksē ir novērojusi, ka bieži vien arī pats pasūtītājs ietver nolikumos konkurenci ierobežojošus nosacījumus, kas nepamatoti samazina piegādātāju skaitu un kavē godīgu konkurenci iepirkumā.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kas ir konkurences padomes kompetences jautājumi;
  • Kā atpazīt karteļa pazīmes iepirkumā;
  • Kā ziņot konkurences padomei par iespējamo pārkāpumu;
  • Konkurences padomes prakse;
  • Kā atpazīt un nepieļaut konkurences ierobežojumus iepirkumā;
  • Kā veicināt godīgu konkurenci;
  • Kādi ir sastopami nepamatoti ierobežojumi nolikumos;
  • Zaudējumu atlīdzība.

Par semināra vadītājām:


Ieva Šmite-Antoņenko— Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

Konkurences tiesību jomā Ieva Šmite-Antoņenko darbojas gandrīz deviņus gadus, sākotnēji iegūstot ļoti vērtīgu darba pieredzi Juridiskajā departamentā un šobrīd pildot Aizliegtu vienošanos departamenta direktores pienākumus. Ieva ir guvusi plašu pieredzi Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā. Ikdienas darbs norit karteļu apkarošanā, gan aktīvi piedaloties lietu izpētē, t.sk. veicot procesuālās darbības, gan arī piedaloties procesos, kas saistīti ar tiesvedībām.Diezgan būtiska loma tiek veltīta konkurences kultūras veicināšanas pasākumiem, kas ir viena no galvenajām Konkurences padomes prioritātēm. Ieva piedalās semināros gan valsts pārvaldes iestādēm, gan asociācijām, gan uzņēmumiem, gan arī starptautiskā līmenī (apmācības Ukrainas, Moldovas un Horvātu un Bosnijas un Hercegovinas kolēģiem). Tāpat Ieva ir piedalījusies vairākās konferencēs, kurās pasākumu dalībniekus iepazīstinājusi ar iestādes kompetenci un iespējamajām karteļu pazīmēm publiskajos iepirkumos, kas ir viens no izplatītākajiem pārkāpuma veidiem Latvijā.

Dita Dzērviniece — Konkurences padomes padomniece konkurences politikas jomā

Dita Dzērviniece ieguvusi plašu profesionālo pieredzi strādājot Analītiskajā departamentā un vēlāk Juridiskajā departamentā. Kā Juridiskā departamenta direktora vietniece organizēja konkurences atbalsta pasākumus ar mērķi novērst publisku personu darbību negatīvo ietekmi uz konkurenci. Sniedza konsultācijas par publisko personu darbībām un neitralitātes principa piemērošanu, kā arī konsultācijas par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem. Pārstāvējusi Konkurences padomi vairākos tiesvedību procesos, tajā skaitā Eiropas Savienības tiesā. Pašlaik piedalās valsts politikas izstrādē konkurences veicināšanas un aizsardzības jomā, sniedz informāciju par aktuālajiem jautājumiem un prioritātēm konkurences politikā gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Organizē un vada normatīvo aktu projektu konkurences veicināšanas un aizsardzības jomā izstrādāšanu un virzību. Dita pārstāv iestādi arī dažādās nacionāla un starptautiska līmeņa darba grupās.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 11. oktobrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri