Konkurences problēmjautājumi publiskajos iepirkumos

2019.gada 17.oktobris

Problēmas ieskicējums:

Konkurences padome joprojām ļoti daudz savā praksē saskaras ar aizliegtām vienošanām jeb karteļiem tieši iepirkumos, līdz ar to tēma joprojām ļoti aktuāla pasūtītājiem, ņemot vērā to, ka ir prezumpcija, ka kartelizētā iepirkumā pasūtītājs pārmaksā vismaz 10%, tāpat tam nav dotas iespējas izvēlēties patiesas konkurences apstākļos sagatavotus pretendentu piedāvājumus.
Kas ir kartelis un kādas sekas tas atstāj KP ir arī uzskatāms video – https://youtu.be/EtrsA4f8LBs.

Tieši tāpat Konkurences padome savā praksē ir novērojusi, ka bieži vien arī pats pasūtītājs ietver nolikumos konkurenci ierobežojošus nosacījumus, kas nepamatoti samazina piegādātāju skaitu un kavē godīgu konkurenci iepirkumā.

Visi semināri