VEBINĀRS
Publiskā-privātā sektora sadarbība ārpus klasiskā iepirkuma

2020. gada 11. jūnijā

Problēmas ieskicējums:

Publiskā un privātā partnerība (PPP) ir viens no veidiem, kā valsts un pašvaldības var piesaistīt investīcijas sabiedrībai nozīmīgu projektu realizēšanai, kā arī uzlabot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Lai arī līdz šim PPP procedūras Latvijā ir piemērotas salīdzinoši reti, no valsts un pašvaldību puses ir redzama vēlme attīstīt un veicināt publiskā un privātā sektora ilgtermiņa sadarbību.

PPP regulējuma pamatā ir Publiskās un privātās partnerības likums. Lai arī daļēji PPP un klasisko iepirkumu regulējums pārklājas, PPP ir savas specifiskas prasības, kas jāpatur prātā. Turpmākai PPP attīstībai ir svarīgi izprast un nošķirt divus līgumiskās PPP pamatinstrumentus – partnerības iepirkuma līgumu un koncesijas līgumu. PPP ietvaros visbiežāk izmantotais publiskā partnera resurss ir īpašums. Tādēļ būtiski ir arī nošķirt koncesijas līgumu no nomas attiecībām, kuru nodibināšanai PPP procedūras nav jāpielieto.

PPP ietvaros sadarbība notiek, lai, cita starp, nodrošinātu sabiedrībai noteikta pakalpojuma pieejamību. Tādēļ, strukturējot PPP, nepieciešams izvērtēt to, vai PPP procedūras rezultātā tiks noslēgts publisko tiesību līgums vai privāttiesisks līgums. Līguma pusēm būtiski saprast, ka publisko tiesību līguma gadījumā jāņem vērā dažādi papildu apsvērumi.

Sandija Novicka — Partnere, zvērināta advokāte COBALT
Sandija Novicka ir COBALT Latvijas biroja partnere, zvērināta advokāte. Viņa ir nodokļu un publisko iepirkumu eksperte. Savas prakses laikā konsultējusi gan pasūtītājus, gan pretendentus saistībā ar iepirkumu nolikumu noteikumiem un to atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem, nodrošinājusi juridisko palīdzību dažādu iepirkumu strīdu risināšanā, pārstāvot klientu intereses gan Iepirkumu uzraudzības birojā, gan tiesā.

Artūrs Valderšteins — Zvērināta advokāta palīgs COBALT
Zvērināta advokāta palīgs publisko tiesību un publisko iepirkumu prakses grupās, kā arī specializējies enerģētikas regulējumā. Artūrs ieguvis pieredzi, strādājot ar administratīvo un konstitucionālo tiesību jautājumiem, sniedzis atbalstu liela mēroga publisko iepirkuma un enerģētikas projektu attīstīšanā.