EIS aktualitātes. Seminārs pasūtītājiem.

2019.gada 24. oktobrī

Problēmas ieskicējums:

2019. gads ir ļoti nozīmīgs Elektronisko iepirkumu sistēmai, jo ir saistīts ar vairākiem normatīvas bāzes grozījumiem, kas šogad stājās spēkā. Daļa no tiem jau ir pieņemta, bet daļa vēl ir sagatavošanas stadijā. Svarīgākas izmaiņas ir saistītas ar šādiem iepirkumu aspektiem:

  • pircēja profils, pilnveidotais EIS meklētājs un mazo iepirkumu organizēšana elektroniskajā vidē;
  • sodu sankciju piemērošanas prasību potenciālais paplašinājums;
  • līgumu reģistrēšanas prasības kā ES nerakstītais likums;
  • izmaiņas EIS darbībā, t.sk.:
    • Publisko elektronisko iepirkumu noteikumu grozījumi par katalogu izmantošanas ierobežojumiem;
    • izmaiņas e-izziņu darbība sakarā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa spēka zaudēšanu no 01.01.2020;
    • topošās veselības apdrošināšanas dinamiskās iepirkumu sistēmas izmantošanas pamatprincipi.

Lai iepirkumu procedūras realizētos ātri un sekmīgi, kā arī lai mazinātos kļūdas, riski un resursu patēriņš semināra laikā tiek piedāvāts labākas prakses apkopojums, kā arī biežāk pieļauto kļūdu apkopojums komplekta ar ieteicamas rīcības skaidrojumiem.

Visi semināri