PIETEIKTIES SEMINĀRAM

EIS aktualitātes. Seminārs pasūtītājiem.

2019.gada 24. oktobrī 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

2019. gads ir ļoti nozīmīgs Elektronisko iepirkumu sistēmai, jo ir saistīts ar vairākiem normatīvas bāzes grozījumiem, kas šogad stājās spēkā. Daļa no tiem jau ir pieņemta, bet daļa vēl ir sagatavošanas stadijā. Svarīgākas izmaiņas ir saistītas ar šādiem iepirkumu aspektiem:

 • pircēja profils, pilnveidotais EIS meklētājs un mazo iepirkumu organizēšana elektroniskajā vidē;
 • sodu sankciju piemērošanas prasību potenciālais paplašinājums;
 • līgumu reģistrēšanas prasības kā ES nerakstītais likums;
 • izmaiņas EIS darbībā, t.sk.:
  • Publisko elektronisko iepirkumu noteikumu grozījumi par katalogu izmantošanas ierobežojumiem;
  • izmaiņas e-izziņu darbība sakarā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa spēka zaudēšanu no 01.01.2020;
  • topošās veselības apdrošināšanas dinamiskās iepirkumu sistēmas izmantošanas pamatprincipi.

Lai iepirkumu procedūras realizētos ātri un sekmīgi, kā arī lai mazinātos kļūdas, riski un resursu patēriņš semināra laikā tiek piedāvāts labākas prakses apkopojums, kā arī biežāk pieļauto kļūdu apkopojums komplekta ar ieteicamas rīcības skaidrojumiem.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā pareizi organizēt pircēja profilu un kādu informāciju atstāt savā mājaslapā?
 • Kādas papildus izmaiņas EIS funkcionalitātē vēl tiks paredzētas 2019.gada laikā?
 • Kā darbosies mazo iepirkumu vide un kā tās var iespaidos citus iepirkumus?
 • Kā tiks mainīti Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi?
 • Kādos posmos tiks ieviesta dinamisko iepirkumu sistēmas funkcionālitāte?
 • Kādas ir visbiežāk pieļautas pasūtītāju kļūdas, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu? Kā samazināt sūdzību risku un kā palielināt iesniegto piedāvājumu skaitu?
 • Kādas ir visbiežāk pieļautas pasūtītāju kļūdas, izmantojot EIS e-pasūtījumu apakšsistēmu? Kā samazināt neattiecināmo izdevumu risku?

Par semināra vadītāju:

Oļegs Fiļipovičs— VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 18. oktobrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri