PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Iepirkumu uzraudzības biroja prakse būvniecības iepirkumos

2019. gada 14. novembrī 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Būvniecības iepirkumi gan to skaita, gan līgumcenu ziņā veido ievērojamu daļu no visiem rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem. Attiecīgi arī tieši būvniecības nozares publisko iepirkumu strīdi ievērojamā skaitā tiek izskatīti Iepirkumu uzraudzības birojā. Tāpat no pasūtītājiem un piegādātājiem tiek saņemti dažādi jautājumi, kuri saistīti ar dažādām situācijām gan dokumentācijā iekļauto prasību sagatavošanā, gan iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā, kā arī, izvērtējot Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtās sūdzības un, sagatavojot atbildes uz piegādātāju un pasūtītāju jautājumiem. Visos šajos procesos saskatāmas dažādas būvniecības nozares iepirkumiem raksturīgas un aktuālas problēmas. Tās ir risināmas, lai publiskais iepirkums noritētu tiesiski un atbilstoši normatīvajam regulējumam. Tādējādi, lai sasniegtu šo mērķi, ir analizējamas Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtās atbildes uz dažādiem piegādātāju un pasūtītāju interesējošajiem jautājumiem, kā arī iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Aktualitātes būvniecības iepirkumu nolikumu prasību (kvalifikācijas u.c.) sagatavošanā un piedāvājumu (pretendentu/speciālistu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citu dokumentu) vērtēšanā.
  • Raksturīgākās piegādātāju/pretendentu un pasūtītāju kļūdas būvniecības iepirkumos.

Par semināra vadītāju:

Otto Daugulim ir ilggadēja praktiskā darba pieredze publiskajos iepirkumos, strādājot Iepirkumu uzraudzības birojā. Pieredze iekrāta vairākos amatos – Kontroles departamenta vecākā referenta amatā, veicot iepirkumu pirmspārbaudes; Juridiskā departamenta vecākā referenta-jurista un direktores vietnieka amatā, piedaloties iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā, izskatot sūdzības par pārkāpumiem publiskajos iepirkumos, vadot iesniegumu izskatīšanas sēdes un sagatavojot attiecīgos lēmumprojektus.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 7.novembrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri