Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās
un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas

2019.gada 13.decembris

Problēmas ieskicējums:

2013.gada 1.septembrī stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, saskaņā ar kuriem tika paredzēta administratīvā atbildība par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvo aktu pārkāpumiem. Atbilstoši īstenotajai administratīvo pārkāpumu reformai 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums un zaudēs spēku Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, kas mainīs gan administratīvo pārkāpumu sastāvus, gan administratīvā pārkāpuma lietvedības procesu.

Visi semināri