Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās
un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas

2019.gada 13.decembris 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

2013.gada 1.septembrī stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, saskaņā ar kuriem tika paredzēta administratīvā atbildība par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvo aktu pārkāpumiem. Atbilstoši īstenotajai administratīvo pārkāpumu reformai 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums un zaudēs spēku Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, kas mainīs gan administratīvo pārkāpumu sastāvus, gan administratīvā pārkāpuma lietvedības procesu.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kuros normatīvajos aktos un kāds administratīvās atbildības regulējums tiks iekļauts;
  • vai un kādas pārmaiņas plānotas administratīvo pārkāpumu sastāvos, t.sk., vai tiek paredzēti jauni administratīvo pārkāpumu sastāvi;
  • kādas pārmaiņas plānotas administratīvo pārkāpumu lietvedības procesā:
    • cik būtiski tiks mainīti administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas termiņi;
    • kādas pārmaiņas plānotas attiecībā uz procesuālajiem dokumentiem;
    • vai izmaiņas skars administratīvo sodu veidus, apmērus un ierobežojumu termiņus.

Par semināra vadītāju:

Dace Ozola – Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore.
Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā kopš 2011.gada. No 2013.gada 1.septembra līdz 2019.gada 1.februārim pildīja Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktores vietnieces, Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vadītājas amata pienākumus. Šī amata ietvaros nodrošināja Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas izveidi un jaunā regulējuma piemērošanas uzsākšanu.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 10.decembrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

Visi semināri