Balstīšanās uz citu piegādātāju iespējām un apakšuzņēmēju piesaiste

2019.gada 12.decembris 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Publisko iepirkumu likums no vienas puses ir ļoti demokrātisks un ļauj piegādātājiem piedalīties iepirkumos jebkurā to kombinācijā, taču tas nenozīmē, ka balstīties uz citu piegādātāju iespējām (pieredzi, apgrozījumu, resursiem utt.) var tikai formāli. Šī problemātika nav tikai unikāla Latvijas prakse, līdz ar to ir iekļauta arī publisko iepirkumu direktīvās un attiecīgi arī spēkā esošajā Publisko iepirkumu likumā. Lai piegādātājiem nebūtu jāpiedzīvo izslēgšana no iepirkuma procedūras, ir jāzina ne vien kā pareizi noformēt sadarbību ar citiem piegādātājiem, bet arī kā tos iesaistīt iepirkuma līguma izpildē, lai pasūtītājam nebūtu šaubu par pieredzes un resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Piesaistot apakšuzņēmējus, piegādātājiem ir jāņem vērā, ka Publisko iepirkumu likums un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums paredz atšķirīgu pieeju apakšuzņēmēju pārbaudēm iepirkumos un iepirkumu procedūrās, līdz ar to vienā situācijā būs iespējams apakšuzņēmēju nomainīt, bet citā – pretendents tiks izslēgts no iepirkuma procedūras.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas prasības pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt piegādātājiem, ja tie balstās uz citu piegādātāju iespējām?
  • Kas piegādātājiem jāņem vērā, ja tie balstās uz citu piegādātāju iespējām vai piesaista apakšuzņēmējus?
  • Kādas prasības un kādās procedūrās pasūtītājs var izvirzīt apakšuzņēmējiem?
  • Kādas ir pasūtītāja tiesības uzraudzīt apakšuzņēmējus?

Par semināra vadītāju:

Līga Neilande jau vairāk kā 10 gadus lasa lekcijas un vada seminārus par publiskās un privātās partnerības, iepirkumu, projektu vadības un normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem dažādās jomās. Semināra vadītāja ir lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un augstskolā “RISEBA”.
Līga Neilandei ir praktiskā darba pieredze publiskajos iepirkumos gan no piegādātāja, gan pasūtītāja perspektīvas, kā arī konsultējot pasūtītājus un piegādātājus publisko iepirkumu jautājumos. Eksperte vairākus gadus Finanšu ministrijā ir piedalījusies iepirkuma politikas veidošanā un publisko iepirkumu regulējuma izstrādē.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 6.decembrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

Visi semināri