Rēzekne

Likuma pārejas noteikumi –
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils (iesācējiem)

2019. gada 20. septembris 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 3.punkts paredz no 2019.gada 1.oktobra Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursa vides obligātu piemērošanu 9. un 10.pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic atvasinātās publiskās personas un to iestādes (pašvaldības un pašvaldību iestādēm), gan iepirkuma izsludināšanai gan piedāvājumu iesniegšanai.

Semināra laikā tiks sniegts pārskats par mazā iepirkuma norises posmiem un šo posmu atspoguļošanu EIS (t.sk.konsultācijas ar uzņēmējiem), sniegti padomi kā pareizi sagatavot iepirkuma dokumentus mazā iepirkuma izsludināšanai e-konkursa vidē, ņemot vērā e-konkursa vides platformas īpatnības un piedāvāta iespēja aplūkot piedāvājuma iesniegšanas pamatprincipus no pretendentu puses.

Visi semināri