VEBINĀRS
Dinamiskā iepirkumu sistēma EIS ietvaros

2020. gada 28.maijā

Problēmas ieskicējums:

Pēdējā laikā Eiropas Savienības valsts iestādes un kapitālsabiedrības arvien biežāk savu, lai nodrošinātu visu nepieciešamo savu funkciju veikšanai, izvēlas dinamiskās iepirkumu sistēmas (turpmāk – DIS). Šādām sistēmām ir vairākas priekšrocības:

  • katra atsevišķa iepirkumu veikšanai DIS ietvaros ir nepieciešams īsāks laika posms;
  • atšķirībā no vispārīgās vienošanās sistēmas darbības laikā var pievienoties jaunie piegādātāji;
  • maksimālais DIS darbības laiks nav ierobežots.

Tagad arī Latvijā, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) ietvaros ir pieejama infrastruktūra DIS veidošanai.

Par vebināra vadītāju:

Oļegs Fiļipovičs — VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors.

Visi semināri un vebināri