PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Likuma pārejas noteikumi –
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils (iesācējiem)

2019. gada 27. septembris 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 3.punkts paredz no 2019.gada 1.oktobra Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursa vides obligātu piemērošanu 9. un 10.pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic atvasinātās publiskās personas un to iestādes (pašvaldības un pašvaldību iestādēm), gan iepirkuma izsludināšanai gan piedāvājumu iesniegšanai.

Semināra laikā tiks sniegts pārskats par mazā iepirkuma norises posmiem un šo posmu atspoguļošanu EIS (t.sk.konsultācijas ar uzņēmējiem), sniegti padomi kā pareizi sagatavot iepirkuma dokumentus mazā iepirkuma izsludināšanai e-konkursa vidē, ņemot vērā e-konkursa vides platformas īpatnības un piedāvāta iespēja aplūkot piedāvājuma iesniegšanas pamatprincipus no pretendentu puses.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Mazā iepirkuma norise.
  • Iepirkuma dokumenti saskaņā ar Likuma 9.un 10.panta regulējumu.
  • Iepirkuma dokumentu sagatavošana un apstiprināšana e-konkursa vidē.
  • Minimālo prasību izpildes apjoms mazo iepirkumu organizēšanai e-konkursa vidē.
  • Pircēja profils iepirkumiem bez e-konkursa vides pielietošanas līdz 2019.gada 1.oktobrim
  • EIS e-katalogu piedāvājums kā alternatīva iepirkumu veikšanai e-konkursa vidē.

Par semināra vadītāju:


Astra Bērziņa— Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.

Kopš 2012.gada strādā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elektronisko iepirkumu departamentā kā vecākā konsultante un kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja. Pirms tam 10 gadus ir strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā. Seminārus vadot var dalīties pieredzē ne tikai ar zināšanām par Publiskā iepirkumu likuma piemērošanu, bet arī ar pieredzi praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē, sekojot veikto piegāžu kvalitātei.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 20. septembrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri