PIETEIKTIES SEMINĀRAM

IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

2019. gada 1. novembrī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Mainoties likumdošanai, attīstoties prakses situācijām, nemitīgi pilnveidojas un mainās arī Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Aktualitātes iepirkuma prasību noteikšanā;
  • Kādas ir prakses aktualitātes attiecībā uz pretendentu kvalifikācijas vērtēšanu?
  • Kādas ir prakses aktualitātes attiecībā uz pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanu?
  • Prakses aktualitātes iepirkuma rezultātu paziņošanas, iesniegumu iesniegšanas IUB u.c. jautājumos.

Par semināra vadītāju:

Monta Oga – publisko iepirkumu jomā darbojas 13 gadus, no kuriem 9 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, līdzdarbojoties publisko iepirkumu normatīvo aktu izstrādē, likumdošanas skaidrojumu sagatavošanā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Pieteikšanās: līdz 2019. gada 24.oktobrim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri