Iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā

2020.gada 23.janvāris

Problēmas ieskicējums:

Ar katru gadu arvien vairāk iepirkumu organizēšanā tiek pielietota Elektronisko iepirkumu sistēma. Un ar katru gadu samazinās to iepirkumu veicēju skaits, kam Elektronisko iepirkumu sistēma nav jāizmanto iepirkumu organizēšanā un piedāvājumu gatavošanā. Šobrīd Publisko iepirkumu likuma 39.pants paredz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursa vides obligātu piemērošanu visiem pasūtītāju organizētiem iepirkumiem, proti, gan atklātu un slēgtu konkursu, gan 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem, gan mazo iepirkumu gadījumos. Taču no 2020.gada 1.jūlija visu iepirkuma kārtību un procedūru piemērošanā būs obligāta Elektronisko iepirkumu sistēma arī atvasinātām publiskām personām, proti, valsts un pašvaldību komercsabiedrībām (SIA, A/S).
Semināra laikā tiks sniegta informācija par priekšdarbiem e-konkursa vidē (lietotāju profili, lomas, paroles), sniegtas norādes par iepirkuma prasību, vērtēšanas kritēriju un dokumentu sagatavošanu atbilstoši e-konkursa vides funkcionalitātei, konsultāciju ar komersantiem organizēšanas atspoguļošanu EIS un iepirkuma protokolu atrašanās veidu un vietu. Aplūkota tiks arī pretendentu izslēgšanas nosacījumu atspoguļošana atlases prasību sadaļā un to pārbaudes iespējas un robežas EIS. Tiks sniegta informācija par norises posmiem EIS un komisijas darbībām slēgtu konkursu un metu konkursu gadījumā, kā arī par iepirkumu gadījumiem, kad organizējama tikai publikācija EIS pircēja profilā.

Visi semināri