PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā

2020.gada 23.janvāris 10:00-14:30

Problēmas ieskicējums:

Ar katru gadu arvien vairāk iepirkumu organizēšanā tiek pielietota Elektronisko iepirkumu sistēma. Un ar katru gadu samazinās to iepirkumu veicēju skaits, kam Elektronisko iepirkumu sistēma nav jāizmanto iepirkumu organizēšanā un piedāvājumu gatavošanā. Šobrīd Publisko iepirkumu likuma 39.pants paredz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursa vides obligātu piemērošanu visiem pasūtītāju organizētiem iepirkumiem, proti, gan atklātu un slēgtu konkursu, gan 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem, gan mazo iepirkumu gadījumos. Taču no 2020.gada 1.jūlija visu iepirkuma kārtību un procedūru piemērošanā būs obligāta Elektronisko iepirkumu sistēma arī atvasinātām publiskām personām, proti, valsts un pašvaldību komercsabiedrībām (SIA, A/S).
Semināra laikā tiks sniegta informācija par priekšdarbiem e-konkursa vidē (lietotāju profili, lomas, paroles), sniegtas norādes par iepirkuma prasību, vērtēšanas kritēriju un dokumentu sagatavošanu atbilstoši e-konkursa vides funkcionalitātei, konsultāciju ar komersantiem organizēšanas atspoguļošanu EIS un iepirkuma protokolu atrašanās veidu un vietu. Aplūkota tiks arī pretendentu izslēgšanas nosacījumu atspoguļošana atlases prasību sadaļā un to pārbaudes iespējas un robežas EIS. Tiks sniegta informācija par norises posmiem EIS un komisijas darbībām slēgtu konkursu un metu konkursu gadījumā, kā arī par iepirkumu gadījumiem, kad organizējama tikai publikācija EIS pircēja profilā.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Priekšdarbi darbam e-konkursa vidē;
  • Nolikuma prasību izveide EIS;
  • Mazais iepirkums/atklātais konkurss EIS – kopīgais un atšķirīgais;
  • Slēgtais konkurss EIS;
  • 2.pielikuma iepirkums EIS;
  • Pircēja profils (publikācijas izveide) un tā piemērošanas gadījumi.

Par semināra vadītāju:

Astra Bērziņa — Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.
Kopš 2012.gada strādā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elektronisko iepirkumu departamentā kā vecākā konsultante un kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja. Pirms tam 10 gadus ir strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā. Seminārus vadot var dalīties pieredzē ne tikai ar zināšanām par Publiskā iepirkumu likuma piemērošanu, bet arī ar pieredzi praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē, sekojot veikto piegāžu kvalitātei.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 17. janvārim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri