2016

NOSAUKUMS DATUMS
Nepamatotie iesniegumi 08.12.2016
Publiskais iepirkums būvniecības projektu īstenošanā 25.11.2016
Pretendenta kvalifikācija, tajā skaitā balstīšanās uz citas personas iespējām (resursiem) 10.11.2016
Zemsliekšņu iepirkumi tagad un nākotnē.
Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvājums ikdienā nepieciešamo iepirkumu jomā (t.i. pārtika, kanceleja, mēbeles, utt.)
27.10.2016
Iepirkumu veikšana Eiropas Savienības fondu projektos 06.10.2016
Publiskais iepirkums pretendentiem (piegādātājiem) – soli pa solim 22.09.2016
“Mazie iepirkumi” Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā. 15.09.2016
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 15.06.2016
Pretendenta kvalifikācija, balstīšanās uz citas personas iespējām (resursiem) 10.06.2016
„Mazie iepirkumi” Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 03.06.2016
Sarunu procedūru piemērošana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 27.05.2016
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā. 19.05.2016
Rezultātu paziņošana (lēmuma saturs un apjoms, protokoli, ziņojumi, atzinumi, lēmuma pamatojums u.c.). Lēmuma pārsūdzēšanas iespējas. 13.05.2016
Publiskais iepirkums iesācējiem – pasūtītājiem.
Ar ieskatu nākotnes tiesiskajā regulējumā.
Nepamatoti lēts piedāvājums. 15.04.2016
Piedāvājumu vērtēšana publiskajos iepirkumos. Papilddokumenti, papildinformācija un preču paraugu pieprasīšana un vērtēšana. 01.04.2016
Izslēgšanas noteikumu piemērošana. 23.03.2016
Atklāta konkursa norise no A līdz Z. Kā rīkoties, ja konkursā nav uzvarētāja? 11.03.2016
Ar iepirkumiem saistīto dokumentu sagatavošana (instrukcija, nolikums, protokoli, ziņojums, paziņojums par rezultātiem, lēmums, piedāvājumi) 04.03.2016
Pārtikas produktu iepirkums, problēmas un risinājumi.
Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvājums pārtikas jomā.
26.02.2016
Jaunumi, aktualitātes, tendences IUB un tiesu praksē 12.02.2016
Publiskais iepirkums būvdarbu jomā. Problēmas un praktiski risinājumi 05.02.2016