PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana

2020. gada 30. janvārī 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, tehniskās specifikācijas mērķis ir aprakstīt iepirkuma priekšmetu tādā apjomā, lai pretendenti nepārprotami saprastu, ko pasūtītājs vēlas iepirkt.
Ņemot vērā tehniskās specifikācijas prasības, pretendentiem jāspēj sagatavot šīm prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuru pasūtītājam jāspēj objektīvi salīdzināt un izvērtēt.
Praksē konstatējams, ka tehniskās specifikācijas joprojām tiek sagatavotas nepietiekami kvalitatīvi. Pasūtītāju prasības bieži vien nav skaidri formulētas, tajās nav norādīti iepirkuma priekšmeta būtiski elementi, prasības ir ļoti minimālas vai arī pārāk detalizētas.
Tādejādi pretendenti ne vien nespēj sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu, bet arī pārprot iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības. Praksē ir gadījumi, kad nesaprotot vai nespējot izpildīt pasūtītāja izvirzītās prasības, neviens uzņēmējs neiesniedz piedāvājumu. Kā arī ir gadījumi, kad katrs pretendents tehnisko specifikāciju sapratis savādāk, katrs iesniedz savu tehnisko piedāvājumu, tādēļ tos vairs nav iespējams salīdzināt.
Semināra mērķis ir informēt pasūtītājus un uzņēmējus par praksē biežāk konstatētajām problēmām saistībā ar tehniskās specifikācijas sagatavošanu un tehnisko piedāvājumu iesniegšanu. Skaidrot, kā notiek piedāvājumu vērtēšana, kā arī piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājiem, gan pretendentiem.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā praksē notiek tehniskās specifikācijas sagatavošana?
  • No kādiem avotiem pasūtītāji iegūst informāciju, lai sagatavotu tehnisko specifikāciju?
  • Pēc kādiem principiem tiek noteiktas tehniskās specifikācijas prasības?
  • Kā sagatavot tehnisko piedāvājumu?
  • Kā notiek tehnisko piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana?

Par semināra vadītāju:


Una Skrastiņa, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja.
Doktora zinātniskais grāds Juridiskajā zinātnē Valsts tiesību apakšnozarē.
Ilggadēja pieredze Rīgas pilsētas pašvaldībā publisko iepirkumu veikšanā, kontrolē un uzraudzībā, piedaloties vairāk kā 2000 iepirkumu komisijās.
Daudzu starptautisku zinātnisku konferenču dalībniece un starptautisku zinātnisku publikāciju autore.
Grāmatas Publiskie iepirkumi. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā autore.
Ekonomikas un kultūras augstskolas docente.
SIA “Biznesa augstskolas Turība” Biznesa tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks.
Latvijas Zinātnes Padomes eksperts.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 24. janvārim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri