VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (Piegādātājiem)

2020. gada 30. jūnijā

Problēmas ieskicējums:


No
1. jūlija PIEGĀDĀTĀJIEM piedāvājumu iesniegšana būs iespējama tikai elektroniski. Piedāvājumi papīra formātā turpmāk vairs nebūs iesniedzami.

Visi pasūtītāji, arī mazo(zemsliekšņu) iepirkumu organizēšanā, pielietos e-konkursu apakšsistēmu.

Vebinārs paredzēts piegādātājiem, lai veicinātu viņu izpratni par EIS, pilnveidotu prasmes savlaicīgi un kvalitatīvi iesniegt piedāvājumus.

Visi semināri