PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Piegādātāja kvalifikācija publiskajos iepirkumos

2020. gada 12.martā 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Kvalifikācijas prasību izvirzīšana piegādātājam ir viens no pamatnosacījumiem atbilstoša līguma izpildītāja izvēlei, savukārt prasību izpilde ir pamatnosacījums veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Piegādātāja kvalifikācijas prasību izvirzīšana (saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas);
  • Prasību izpilde, Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, balstīšanās uz citas personas spējām;
  • Piedāvājuma izvērtēšana, papildu informācijas pieprasīšana u.c. IUB un tiesu prakses aktualitātes piegādātāja kvalifikācijas jautājumā.

Par semināra vadītāju:

Monta Oga – IUB Juridiskā departamenta direktores vietniece.
Publisko iepirkumu jomā darbojas 14 gadus, no kuriem vairāk nekā 9 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, līdzdarbojoties publisko iepirkumu normatīvo aktu izstrādē, likumdošanas skaidrojumu sagatavošanā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 6.martam, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri