Piegādātāja kvalifikācija publiskajos iepirkumos

2020. gada 12.martā

Problēmas ieskicējums:

Kvalifikācijas prasību izvirzīšana piegādātājam ir viens no pamatnosacījumiem atbilstoša līguma izpildītāja izvēlei, savukārt prasību izpilde ir pamatnosacījums veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.

Visi semināri