Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos

2020. gada 27. martā

Problēmas ieskicējums:

Pasūtītājam ir pienākums veikt tirgus izpēti un noteikt paredzamo līgumcenu, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku un, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūras veidu.

Tirgus izpēte un iepirkuma pareiza plānošana ir viens no pamata nosacījumiem veiksmīga iepirkuma realizēšanai, jo pasūtītājam tehnisko specifikāciju apjoms jānosaka no potenciālo pretendentu viedokļa. Arī citi nosacījumi ir jānosaka tādi, kurus spēj izpildīt vairāki pretendenti, jo ir jānodrošina brīva konkurence.

Iepirkuma plānošana sevī ietver arī izsludināšanas, iesniegšanas, līguma slēgšanas un citu termiņu pareizu aprēķināšanu. Tomēr praksē šim tirgus izpētes un iepirkuma plānošanas posmam bieži vien tiek pievērsta nepienācīga uzmanība. Tā rezultātā iepirkums ir jāpārtrauc, jo pretendentu piedāvātā cena neatbilst pasūtītāja finanšu iespējām vai arī tiek izvēlēta neatbilstoša iepirkuma procedūra. Ir gadījumi, kad nespējot izpildīt pasūtītāja izvirzītās prasības, neviens uzņēmējs vispār neiesniedz piedāvājumu, vai arī, nepareizi aprēķināto līguma slēgšanas un izpildes termiņu dēļ, līguma izpilde kļūst praktiski neiespējama.

Semināra mērķis ir informēt uzņēmējus un pasūtītājus par praksē biežāk konstatētajām tirgus izpētes, līgumcenas noteikšanas un iepirkumu plānošanas problēmām un piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas.

Visi semināri