PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos

2020. gada 26. martā 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Pasūtītājam ir pienākums veikt tirgus izpēti un noteikt paredzamo līgumcenu, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku un, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūras veidu.

Tirgus izpēte un iepirkuma pareiza plānošana ir viens no pamata nosacījumiem veiksmīga iepirkuma realizēšanai, jo pasūtītājam tehnisko specifikāciju apjoms jānosaka no potenciālo pretendentu viedokļa. Arī citi nosacījumi ir jānosaka tādi, kurus spēj izpildīt vairāki pretendenti, jo ir jānodrošina brīva konkurence.

Iepirkuma plānošana sevī ietver arī izsludināšanas, iesniegšanas, līguma slēgšanas un citu termiņu pareizu aprēķināšanu. Tomēr praksē šim tirgus izpētes un iepirkuma plānošanas posmam bieži vien tiek pievērsta nepienācīga uzmanība. Tā rezultātā iepirkums ir jāpārtrauc, jo pretendentu piedāvātā cena neatbilst pasūtītāja finanšu iespējām vai arī tiek izvēlēta neatbilstoša iepirkuma procedūra. Ir gadījumi, kad nespējot izpildīt pasūtītāja izvirzītās prasības, neviens uzņēmējs vispār neiesniedz piedāvājumu, vai arī, nepareizi aprēķināto līguma slēgšanas un izpildes termiņu dēļ, līguma izpilde kļūst praktiski neiespējama.

Semināra mērķis ir informēt uzņēmējus un pasūtītājus par praksē biežāk konstatētajām tirgus izpētes, līgumcenas noteikšanas un iepirkumu plānošanas problēmām un piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā praksē notiek tirgus izpēte?
  • No kādiem avotiem pasūtītāji iegūst informāciju par piegādātāju, preci vai pakalpojumu?
  • Kā notiek informēšana par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām un apspriešanās ar piegādātājiem?
  • Pēc kādiem principiem tiek noteiktas kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritēriji?
  • Kā tiek noteikta paredzamā līgumcena?
  • Kad un kā notiek iepirkumu plānošana?

Par semināra vadītāju:

Una Skrastiņa, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja.
Doktora zinātniskais grāds Juridiskajā zinātnē Valsts tiesību apakšnozarē.
Ilggadēja pieredze Rīgas pilsētas pašvaldībā publisko iepirkumu veikšanā, kontrolē un uzraudzībā, piedaloties vairāk kā 2000 iepirkumu komisijās.
Daudzu starptautisku zinātnisku konferenču dalībniece un starptautisku zinātnisku publikāciju autore.
Grāmatas Publiskie iepirkumi. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā autore.
Ekonomikas un kultūras augstskolas docente.
SIA “Biznesa augstskolas Turība” Biznesa tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks.
Latvijas Zinātnes Padomes eksperts.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 20. martam, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri