PIETEIKTIES SEMINĀRAM

VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PIEMĒROŠANAS TIESISKIE ASPEKTI UN PRAKSE

2020. gada 17.aprīlī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Vispārīgā vienošanās publiskajā iepirkumā nav jauns līguma veids, taču joprojām ir aktuāli jautājumi par tās iespējamiem izmantošanas veidiem un piemērošanas tiesiskajiem aspektiem. Seminārā tiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu un atkārtotu piedāvājumu izvērtēšanas dažādajiem variantiem, iepirkumu līgumu slēgšanu vispārīgās vienošanās ietvaros, vispārīgās vienošanās grozīšanu un strīdu risināšanu starp piegādātāju un pasūtītāju/sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vispārīgās vienošanās ietvaros. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju praksi vispārīgās vienošanās piemērošanā.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Vispārīgās vienošanās pielietojums un veidi;
  • Vispārīgās vienošanās izmantošanas priekšrocības;
  • Piedāvājumu atkārtota izvērtēšana vispārīgās vienošanās ietvaros;
  • Iepirkuma līgumu slēgšana vispārīgās vienošanās ietvaros;
  • Paziņošana par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;
  • Vispārīgās vienošanās grozīšanas iespējas;
  • Domstarpību risināšana par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros.

Par semināra vadītāju:

Līgai Neilandei ir ilggadēja praktiskā darba pieredze publisko iepirkumu jautājumos gan kā politikas veidotājai, piedaloties Publisko iepirkumu likuma izstrādē, gan kā publisko iepirkumu regulējuma piemērotājai pasūtītāju/sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un piegādātāju pusē, līdz ar to eksperte var sniegt plašu informāciju par praksi pasūtītāja/sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un piegādātāja pusē. Tādējādi semināra dalībniekiem ir iespēja saņemt padomus un iepazīties ar praktiskiem piemēriem, kuri praktiski izmantojami tālākajā darbā.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 9. aprīlim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri