PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Piedāvājuma sagatavošana – neskaidrie jautājumi, papildus informācija, termiņš piedāvājumu iesniegšanai

2020. gada 24. aprīlī 10:00-14:00

Problēmas ieskicējums:

Piedāvājuma sagatavošana publiskajam iepirkumam ir sarežģīts un laikietilpīgs process, jo iesniegtajiem dokumentiem jāatbilst ne tikai normatīvajam regulējumam, bet arī visām pasūtītāja iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un vismazākā atkāpe var novest pie piedāvājuma noraidīšanas.
Kad tiek konstatēts, ka iepirkuma dokumenti ir pārlieku sarežģīti vai neskaidri, izvirzītās prasības uzņēmējs viens pats nespēs izpildīt, vai arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir nesamērīgi īss, visbiežāk tiek pieņemts lēmums nepiedalīties iepirkumā, jo uzņēmējiem trūkst praktisko zināšanu par rīcību šādos gadījumos.
Pirms piedāvājumu iesniegšanas arī pasūtītāji saskaras ar situācijām, kad piegādātāji uzdod jautājumus, bet pasūtītājiem nav īsti skaidrs kā to pareizi izdarīt, īpaši gadījumos, kad tas jādara noteiktā termiņā. Kā rezultātā piegādātāji var nesaņemt nepieciešamo informāciju, lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu.
Semināra mērķis ir informēt piegādātājus un pasūtītājus par praksē biežāk konstatētajām problēmām piedāvājumu sagatavošanā, papildus informācijas pieprasīšanā un sniegšanā un piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas.

Seminārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Kas ir piedāvājums publiskajā iepirkumā?
  2. Vai un kad ir iespējama papildus informācijas pieprasīšana, kā to izdarīt?
  3. Kā un kādā termiņā pasūtītājiem jāatbild uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem?
  4. Ko darīt, ja pasūtītājs neatbild uz uzdoto jautājumu?
  5. Kādas ir praksē biežāk konstatētās kļūdas piedāvājuma sagatavošanas laikā?

Par semināra vadītāju:

Una Skrastiņa – Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja.
Doktora zinātniskais grāds Juridiskajā zinātnē Valsts tiesību apakšnozarē.
Ilggadēja pieredze Rīgas pilsētas pašvaldībā publisko iepirkumu veikšanā, kontrolē un uzraudzībā, piedaloties vairāk kā 2000 iepirkumu komisijās.
Daudzu starptautisku zinātnisku konferenču dalībniece un starptautisku zinātnisku publikāciju autore.
Grāmatas Publiskie iepirkumi. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā autore.
Ekonomikas un kultūras augstskolas docente.
SIA “Biznesa augstskolas Turība” Biznesa tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks.
Latvijas Zinātnes Padomes eksperts.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 17.aprīlim, plkst. 15.00
Informāciju par semināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Semināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Norises vieta: Viesnīca MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV 1010, Latvija

Cena: € 57,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija, izdales materiāli elektroniskā veidā, apliecība, kafijas pauzes)

Dalības noteikumi:

Vietu seminārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav uz semināru ieradies; dalībnieks atsauc dalību seminārā vienu nedēļu pirms semināra norises.

Cita informācija: Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt semināru. (iepriekš informējot)

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

Visi semināri