2020. gada 16. jūlijā

Personāla atlase, galvenās tendences 21. gadsimtā, attālinātā personāla atlase

Darbinieku atlase ir svarīgs, ilgs un dārgs process. Kļūdas atlasē mums maksā ļoti dārgi. Vebinārā tiks piedāvātas metodes un risinājumi kā maksimāli kvalitatīvi veikt personāla atlasi.

Visi semināri