2017

NOSAUKUMS DATUMS
E-konkursu praktiskie aspekti 14.12.2017
Līguma izpildes drošības nodrošināšana – prasības, pierādījumi, prakse 07.12.2017
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās 30.11.2017
E-konkursu praktiskie aspekti 16.11.2017
Publiskais iepirkums praksē – būvniecības projektu īstenošanas izaicinājumi 02.11.2017
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi 26.10.2017
Zaļais publiskais iepirkums,realizējot pārtikas produktu iepirkumus 13.10.2017
Rezultātu paziņošana
(lēmuma saturs un apjoms, protokoli, ziņojumi, atzinumi, lēmuma pamatojums).
Lēmuma pārsūdzēšanas iespējas.
05.10.2017
Jaunais Publisko iepirkumu likums 21.09.2017
Mazais jeb zemsliekšņa iepirkums 14.09.2017
Būvniecības iepirkums 24.08.2017
Iepirkumu plānu publicēšanas praktikums 17.08.2017
Iepirkumu plānu publicēšanas praktikums 12.06.2017
Iepirkumu plānošana un iepirkumu plāna publiskošana pēc 01.07.2017. 08.06.2017
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās 25.05.2017
Jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 18.05.2017
Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji jaunajā Publisko iepirkumu likumā 09.05.2017
Mazais jeb zemsliekšņa iepirkums 27.04.2017
Jaunais Publisko iepirkumu likums 13.04.2017
EIS aktuālitātes jaunā Publiskā iepirkuma likuma kontekstā 06.04.2017
Balstīšanās uz citu piegādātāju iespējām – vai viss ir tik vienkārši? 30.03.2017
Pasūtītāja riska samazināšanas instrumenti jaunajā Publisko iepirkumu likumā 06.04.2017
Izslēgšanas noteikumi jaunajā Publisko iepirkumu likumā 09.03.2017
EIS aktuālitātes jaunā Publiskā iepirkuma likuma kontekstā 17.02.2017
Veselības, sociālie un 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma redakciju pēc 2017.gada 1.marta 10.02.2017
Jaunais Publisko iepirkumu likums 26.01.2017
Mazais iepirkums pēc 2017.gada 1.marta 19.01.2017